[Home Page]

Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

Oznamujeme, že v důsledku chyby obsažené v nové verzi systému instalované 16.12.2005 je nefunkční sestava Přehled vlastnictví. Pro jakýkoliv zadaný oprávnění sybjekt je zobrazeno hlášení Opravněný subjekt neexistuje. A to i v případě, že daný subjekt má v katastru nemovitostí zapsaný nemovitý majetek.

Na odstranění této chyby intezivně pracujeme ve spolupráci s dodavatelem systému.

Omlouváme se za vzniklé nesnáze tímto způsobené a děkujeme za pochopení.

info z 17/12/2005, 03,14 min

********************************************************

Pozn. redakce: Závada byla obratem odstraněna.

Ing. Tomáš Chotěnovský, ředitel odboru služeb uživatelům, ČÚZK

vyvěšeno: 19.12.2005
poslední aktualizace: 06.01.2006
ID článku: 1900


Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Software
[Pošta]