[Home Page]

IMTA v Českém Krumlově -kartografická událost roku 2006

Češi mají v zahraničí pověst bláznů do map, obchodní přehlídka se tak stane výbornou příležitostí ukázat produkty společností sdružených v IMTA na novém a rozpínajícím se trhu. Součástí konference a obchodní přehlídky bude workshop “Mapy a mobilní technologie”, který bude prezentován v češtině i angličtině.

International Map Trade Association (IMTA) přináší vzájemný užitek všem zapojeným osobám, firmám a institucím v produkci a obchodu s mapami, globy, turistickými průvodci, prostorovými informacemi a příbuznými produkty a materiály.

IMTA byla založena z důvodu poptávky po centrální asociaci, která by sdružovala vše týkající se map, globů, prostorových informací a příbuzných produktů a služeb, která by podporovala komerční zájmy jednotlivých zúčastněných stran. Cílem IMTA je rozšíření kartografického trhu o produkty a služby členů asociace za předpokladu vzájemné komunikace, vzdělávání, vytváření kontaktů a obchodu. Členové se dozvídají novinky v odvětví a ve spojení s klíčovými hráči můžou úspěšně konkurovat ostatním společnostem.

V současné době je v asociaci 800 společností z 50 států.

Na otázku: Proč si představenstvo IMTA vybralo Český Krumlov jako dějiště letošní konference a obchodní přehlídky, odpověděl výkonný ředitel IMTA John Whitby: „Chtěli jsme, aby se konference konala ve střední Evropě, kde můžeme pracovat s místními společnostmi, a v konkrétním místě, do něhož se naši členové budou těšit.”

Program konference je navržen jako obrovská příležitost pro vystavovatele vytvořit nové ekonomické vazby v samotném srdci Evropy. Pro české hosty je připraven na sobotu veřejný vstup na obchodní přehlídku. Češi mají v zahraničí pověst bláznů do map, obchodní přehlídka se tak stane výbornou příležitostí ukázat produkty společností sdružených v IMTA na novém a rozpínajícím se trhu. Součástí konference a obchodní přehlídky bude workshop “Mapy a mobilní technologie”, který bude prezentován v češtině i angličtině.

Informace získány z rozhovorů s prezidentkou IMTA (EAME) Karen McGrath a výkonným ředitelem IMTA (EAME) Johnem Whitbym.

2006 IMTA (EAME) konference a obchodní přehlídka
24. - 25. února 2006
Zámecká jízdárna, Český Krumlov

Čtvrtek 23. únor

Transfer autobusem, minibusem či taxi z Linze nebo Prahy.
Možnost prohlídky Prahy
Možnost prohlídky Českého Krumlova
Možnost návštěvy pivovaru (včetně ochutnávky)
10.00 - 16.00 Úvod do ArcGIS v Praze. Prague. Na závěr kurzu obdrží každý účastník kopii učebnice “Getting to Know ArcGIS”
14.00 - 18.00 Čas na přípravu pro vystavovatele v zámecké jízdárně v Českém Krumlově
19.00 Informační schůzka v Hotelu Růže

Pátek 24. únor
08.30 - 9.00 Seminář o GPS - David Broughton, Royal Institute of Navigation (anglicky i česky) – omezený počet účastníků – nutná rezervace
09.00 - 9.30 Legrace se seminářem o GPS - Rob Sharpe, ESRI (UK) (in English) - omezený počet účastníků - nutná rezervace
10.00 - 17.00 Obchodní přehlídka v zámecké jízdárně v Českém Krumlově
10.30 Přestávka na kávu pro členy, vystavovatele a jejich rodinné příslušníky
12.00 - 14.00 Oběd v jízdárně pro členy, vystavovatele a jejcih rodinné příslušníky
18.00 Presidentská recepce nových členů v Hotelu U města Vídně
19.00 Recepce pro členy a vystavovatele v galerii Egona Schieleho. Guláš, pivo a cikánská hudba. (Sponzorováno společností SHOCart)

Sobota 25. únor
08.30 - 9.00 Seminář o poptávce po mapách - Dan Olasin, Intelligent Direct (anglicky) - omezený počet účastníků - nutná rezervace
09.00 - 9.30 Seminář o lodní navigaci - UK Hydrographic Office (anglicky) – omezený počet účastníků - nutná rezervace
10.00 - 16.00 Obchodní přehlídka v zámecké jízdárně v Českém Krumlově – pro veřejnost – vstupné 50 Kč - Vstupenka opravňuje držitele pouze ke vstupu na vlastní obchodní přehlídku, není možné se zúčastnit doprovodných akcí.
10.30 Přestávka na kávu pro členy, vystavovatele a jejich rodinné příslušníky
12.00 - 14.00 Oběd v jízdárně pro členy, vystavovatele a jejich rodinné příslušníky
16.00 Ukončení obchodní přehlídky
16.00 Výroční setkání na zámku.
18.00 Recepce ve slavném maškarním sále na zámku pro členy IMTA, vystavovatele a jejich rodinné příslušníky zahrnující každoročně pořádnou slavnostní večeři.
20.00 Galavečer v Hotelu Růže s ukázkami středověké kultury.

Neděle 26. únor
09.00 - 13.00 Mezinárodní zasedání představenstva na zámku
Transfer autobusem, minibusem či taxi do Linze nebo Prahy
Možnost prohlídky Prahy
Možnost prohlídky Českého Krumlova

Program konference a obchodní přehlídky též na http://www.imta.co.uk

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 10.01.2006
poslední aktualizace: 05.02.2006
ID článku: 1908
další informace: www.imta.co.uk

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-01a02
[Server] KartografieZ domova [Pošta]