[Home Page]

Výběrové řízení na funkci vedoucího katedry aplikované kartografie a geoinformatiky

Děkan Přírodovědecké fakulty, která je součástí Univerzity Karlovy v Praze, vypisuje výběrové řízení na funkci vedoucího katedry aplikované kartografie a geoinformatiky a současně pro mimofakultní uchazeče o tuto funkci i na místo prof/doc se zam. na kartografii, geoingormatiku a DPZ s nástupem k 1.7.2006.

Kvalifikační předpoklady:
Vzdělání, ped. a věd. praxe v oboru, jazykové znalosti. Písemné přihlášky vč. dokladů o věd. ped. titulech, věd. hodnostech a ped. činnosti a praxi, odb. životopis a seznam publikací přijímá zaměstnanecké odd. UK v Praze, PřF (prostřednictvím podatelny), Albertov 6, 128 43 Praha 2, do 30. 1. 2006. K přihláškám na vedoucí pracovišť je třeba doložit koncepci rozvoje pracoviště.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 11.01.2006
ID článku: 1910
další informace: www.natur.cuni.cz/gis/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-01a02
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]