[Home Page]

Osmý sjezd ČSGK bude 25.2.2006 v Brně

8. SJEZD ČSGK
Brno, 25.února 2006

Rada ČSGK zve členy svazu na 8. sjezd, který se uskuteční v Brně, v sobotu 25. února 2006 od 10:00 do 16:00 hod.
Účast na sjezdu je bezplatná.

Organizacni zajistění konání sjezdu:
Ing. Jana Chudobová, tajemnice CSGK, geodeti@csvts.cz
Ing. Jiří Bureš, místopředseda CSGK, bures.j@fce.vutbr.cz


Misto konání sjezdu CSGK: Hotel AVANTI, Střední 61, 602 00 Brno,
Tel.: 541 510 111, 211 Fax: 541 219 863,
E-mail: hotel@hotelavanti.cz, www.hotelavanti.cz

Brněnský hotel Avanti, který je dějištěm Sjezdu, naleznete podle mapy z webu Tiscali, který je uvedený v odkazu k tomu článku ...

Program sjezdu:
1. Volba členů mandátové, návrhové a volební komise
2. Zpráva o činnosti ČSGK od 7. sjezdu ČSGK 8. března 2003
3. Zpráva o hospodaření od 6. sjezdu ČSGK
4. Zpráva revizní komise
5. Rozprava ke zprávám
6. Návrh programu na období 2006 až 2008
7. Volby členů nové Rady ČSGK a nové Revizní komise ČSGK
8. Vystoupení hostů
9. Vyhlášení výsledků voleb
10. Návrh a schválení usnesení sjezdu
11. Úvodní zasedání nové Rady a revizní komise ČSGK

Rada ČSGK vyzývá členy ČSGK, kteří se chtějí ucházet o členství v nové Radě a Revizní komisi ČSGK, aby svou kandidaturu oznámili sekretariátu ČSGK (Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. 221 082 374, e-mail: geodeti@csvts.cz) písemně, poštou faxem nebo elektronicky s uvedením jména, příjmení, akademického titulu, data narození, zaměstnavatele, jsou-li zaměstnáni, a případně velmi stručnou informaci o svém dosavadním působení v oboru zeměměřictví a katastru.

Po 8. sjezdu ČSGK se uskuteční

2. PLES zeměměřičů

Místo konání: BOBY centrum

Ubytování rezervováno:
v hotelu AVANTI a hotelu BOBY.

Adresa pro zaslání přihlášek na ples:
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Růžena Herkusová
Moravské náměstí 1
601 51 Brno
E-mailem možno na adresu: ruzena.herkusova@cuzk.cz

Rada ČSGK

vyvěšeno: 16.01.2006
ID článku: 1914
další informace: mapy.tiscali.cz/uvod/ukaz.php?kod=nv30542

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-01a02
[Server]
Různé
Z domova ČSGK
[Pošta]