[Home Page]

Autodesk má nového CEO

Carol Bartz, která pracovala jako generální ředitelka od dubna 1992, se stane první výkonnou předsedkyní představenstva a zaměří svou energii na podporu aktivit Autodesku po celém světě, zejména na rozvíjejících se trzích Číny, Indie a východní Evropy.

O Carlu Bassovi Carol Bartz řekla, že je to "jeden z nejuznávanějších manažerů v tomto odvětví a velmi podstatnou měrou se podílel na úspěchu Autodesku. Má hluboké znalosti o našem odvětví a byznysu a také přesně rozumí našim zákazníkům a nárokům, s nimiž se každý den potýkají. Zatímco já se jako výkonná předsedkyně představenstva budu věnovat novým úkolům, jmenování Carla generálním ředitelem představuje přirozený vývoj vedení Autodesku."

Co dělal Carol Bass před zvolením do funkce CEO
Jako provozní ředitel zodpovídal Carl Bass za prodej, marketing a vývoj produktů pro hlavní oblasti podnikání Autodesku: strojírenství a výrobu, infrastrukturu, média a zábavu, stavebnictví a bezdrátové datové služby. Bass se na zákazníky orientoval celých deset let, co ve společnosti pracuje. Předtím, než byl jmenován provozním ředitelem, pracoval jako senior výkonný viceprezident skupiny Design Solutions Group. Pracoval také jako ředitel pro strategii, technologický ředitel a výkonný viceprezident pro rozvojové oblasti podnikání. Dohlížel tak na strategické a růstové příležitosti, které umožnily společnosti Autodesk rozšiřovat portfolio produktů a služeb a vstupovat na nové trhy.

Nová pozice pro Carol Bartz
"Autodesk si udržel svou přední pozici na trhu právě díky pevnému a rozhodnému vedení Carol," řekl Carl Bass. "V odvětvích, na něž se soustředíme, jsou 3D technologie hnacím motorem nových velkých změn, a Autodesk bude i nadále v první linii jako dodavatel technologií, jež podporují nápady inovativních a kreativních zákazníků po celém světě, od výroby přes stavebnictví a infrastrukturu až po média a zábavu. Jsem poctěn, že budu moci navázat na působení Carol ve funkci generální ředitelky."

Bartz jako výkonná předsedkyně představenstva zaměří svou energii na rozvoj podnikatelského klimatu pro Autodesk po celém světě, zejména na rozvíjejících se trzích Číny, Indie a východní Evropy. Bude také pracovat na upevňování vztahů s klíčovými zákazníky, partnery a investory Autodesku.

Carol Bartz za 14 let, co byla generální ředitelkou, proměnila Autodesk z malé společnosti na zavedenou a diverzifikovanou společnost, jež dodává návrhářský software a služby. S ročními tržbami přibližně 1,5 miliardy dolarů je Autodesk uznáván jako jedna z nejlépe vedených společností v Americe. Dnes je Autodesk uznávaným lídrem v oblasti 3D technologie a služeb. V lednu 2006 jej časopis Forbes jmenoval jednou z nejlepších velkých společností v Americe a jednou z nejlépe řízených společností. Časopis Fortune zařadil Autodesk do žebříčku stovky nejlepších zaměstnavatelů a Carol Bartz zařadil na svůj seznam 50 nejvlivnějších žen v byznysu za rok 2005.

"Carol za posledních 14 let Autodesk zcela proměnila a vytvořila ohromnou hodnotu pro akcionáře, zákazníky i zaměstnance. Jsme přesvědčeni, že ve své nové úloze výkonné předsedkyně představenstva nadále zaměří své značné zkušenosti a schopnosti na podporu růstu a prosperity Autodesku pod vedením Carla Basse," řekl J. Hallam Dawson, předseda představenstva společnosti IDI Associates a nejdéle sloužící člen představenstva Autodesku. "Carl si do funkce generálního ředitele přináší vášeň pro Autodesk, kterou si vypiloval už jako provozní ředitel. Při tomto vývoji manažerského týmu Autodesku má Carl k dispozici všechny potřebné nástroje pro úspěšnou realizaci firemní strategie a přinášení výsledků zákazníkům, zaměstnancům a akcionářům."

redakce

vyvěšeno: 18.01.2006
ID článku: 1917
další informace: www.autodesk.com


Z časopisu Zeměměřič č. 06-01a02
[Server] GIS [Pošta]