[Home Page]

11. setkání uživatelů GEPRO a ATLAS

Seznámení s novinkami obou společností, pohled akademické obce na katastr nemovitostí, sběr dat a kartografii i praktické příklady z nasazení systémů, tak by se dal stručně popsat první den setkání. Po uvolnění během společenského večera následoval druhý den plný seminářů a školení.

Kdo se i přes pozdní listopadový termín rozhodl přijet do Prahy, rozhodně nelitoval. Útulné prostředí Masarykovy koleje, množství novinek a informací a přátelská atmosféra vládly po oba dny setkání. Setkání bylo zajímavé hned několika primáty:

 • Po deseti letech na Seči se konalo poprvé v Praze.
 • Poprvé proběhlo ve spolupráci s Katedrou mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze.
 • Zúčastnilo se ho více než 250 účastníků.

  Průběh prvního dne byl rozdělen do tří částí. První blok byl věnován představením novinek a řešení z dílen obou společností. Novinky ve verzi 7.50 GIS systému MISYS a synergický efekt propojení s účelovými aplikacemi a pasporty, informace o stavu příprav systému KOKEŠ 7.50 na plánované změny od 1. ledna 2006 v oblasti zpracování geometrických plánů v souvislosti s novým výměnným formátem VFK a co přináší nasazení informačních dopravních systémů MISYS-CAR představili zástupci firmy GEPRO. Zástupci firmy ATLAS hovořili o způsobech využití systému Atlas, výškopisných datech, jejich zdrojích a způsobech zpracování.

  Druhý blok byl věnován vystoupením pedagogů z ČVUT. Ti se ve svých přednáškách zabývali katastrem nemovitostí, fotogrammetrií, DPZ a kartografií. Značně zaujala přednáška doc. Milana Humla o vývoji pozemkových evidencí. Třetí část byla určena uživatelům. K nejzajímavějším patřily přednášky o správě jednotné digitální mapy Prahy, o pasportech v TS Ostrava nebo o odhadu zaplnění velkých skládek. Setkání završila druhý den řada školení a odborných seminářů v celkovém rozsahu 20 hodin.

  redakce

  vyvěšeno: 20.01.2006
  ID článku: 1920
  další informace:www.atlasltd.cz
  www.gepro.cz


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-01a02
  [Server] Z domova [Pošta]