[Home Page]

CD-ROM - GEOMATIKA 2005
- příloha časopisů GEOinformace 1/06 a Zeměměřič 1+2/06

Datový a zvukový CD-ROM Geomatika 2005 navazuje na úspěšná CéDé 10 ročníků časopisů našeho vydavatelství a GEOMATIKA 2004.

Geomatika je souhrn činností, které integrují veškeré prostředky a postupy používané k získání a vedení prostorových dat pro vědecké, administrativní, právní a technické operace. Zahrnuje široký okruh oborů, které jsou použity k vytvoření detailního modelu světa. Jedná se především o tyto obory:
* zeměměřictví (geodézie a kartografie)
* dálkový průzkum Země (včetně fotogrammetrie)
* geografické informační systémy (GIS)
* určování globální polohy (GPS).

Co naleznete na CD-ROMu GEOMATIKA 2005?
Jsou to především elektronické verze časopisů GEOinformace i Zeměměřič, ale také zde naleznete prezentace firem a společenských organizací.
Na toto CD připravila společnost GEPRO plnou verzi bezplatně distribuované prohlížečky MISYS-VIEW verze 7 k prohlížení grafických formátů systému MISYS. Složka GEPRO dále obsahuje ostrou nejnovější verzi geodetického systému KOKEŠ 7.52. Uživatelé, kteří mají k dispozici libovolnou verzi systému KOKEŠ 7.x s hardwarovým klíčem, mohou zdarma aktualizovat na poslední verzi systému KOKEŠ 7.52.

Geus pro své uživatele připravil aktuální ostrou verzi programu GEUS 13. VFK, na kterou asi už všichni netrpělivě čekáte. Je to horká novinka, kterou si tedy nemusíte stahovat z firemního webu společnosti, kde ale najdete další informace k tomuto programu.

Ing. Svatopluk Sedláček prezentuje geodetický nástroj VKM pro práci s digitálními (vektorovými I rastrovými) mapami, pro automatizovanou tvorbu geometrických plánů a pro výpočty a dopočty souřadnic podrobných bodů i bodového pole. Exaktně spolupracuje s výměnným formátem katastrální mapy (VKM), ale může pracovat s rozličnými variantami vektorových či katastrálních map. Prohlížečka digitálních map G VIEW umožňuje i přesné odměřování délek a ploch v exaktních souřadnicích příslušného souřadnicového (geodetického) systému. Produkt může takto sloužit jako jednoduchý GIS (geograficky orientovaný informační systém).

Gefos je distributorem měřících přístrojů pro geodézii i GIS. Pro své uživatele vydává Informační Leica občasník, jehož celý ročník 2005 naleznete také na tomto CD. Navíc je přiloženo i aktuální číslo z ledna 2006, které přináší také pozvánku na prezentační akci Leica Tour 2006.

GEODIS BRNO je geodeticko-obchodní společnost, poskytující služby v oblasti fotogrammetrie, geodézie a distribuce meřických, laserových a lékařských přístrojů. Byla jednou z prvních, která získala licenci pro provádění geodetických služeb v bývalém Československu. GEODIS BRNO poskytuje zeměměřické a fotogrammetické služby jako je katastr nemovitostí, mapové podklady, inženýrská geodézie, GIS aplikace, letecké snímkování, fotogrammetrické mapování a digitální stereo vyhodnocování, digitální model terénu, digitální videometrie, laserscanning, ortofotomapy, DPZ a 3D modelování a vizualizace. V posledních letech se úzce specializujeme na tvorbu digitálních geodat, bez kterých funkční geografický informační systém bezesporu nelze provozovat. Na CD Geomatika 2005 si společnost připravila několik praktických ukázek právě z těchto oblastí.

Ve složce Spolku zeměměřičů Brno naleznete zvukové upoutávky archivních a vzdělávacích CD-ROMů (Kolmanova diskotéka) v MP3. První je ukázka z referátu Vytyčování hranic, aktuality KN v právní a technické praxi od ing. Lumíra Nedvídka z ČÚZK na Semináři Katastr nemovitostí IX. (Třebíč, 23.10.2003). Nasledují ukázky z referátu ing. Karla Večeře na 39. geodetických informačních dnech (Brno, 25.11.2003), dále ukázka z referátu ing. Zdeňka Buriana na Semináři Pozemkové úpravy X. (Třebíč, 6.4.2004), ukázka z referátu ing. Václava Čady, CSc. na akci Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS (Brno, 25.3.2004) a zahájení semináře Aktuální problémy inženýrské geodézie (Brno, 21.4.2004) - doc. ing. Jaromír Procházka, CSc. Zvukové ukázky pokračují částí referátu ing. Bohuslava Volného na 40. geodetických informačních dnech (Brno, 9. - 10.11.2004) a poctou ing. Kolmanovi při zahájení semináře Katastr nemovitostí X. v právní a technické praxi (Třebíč, 2.12.2004).
V současné době připravuje Spolek zeměměřičů z Brna další dokumentační CD-ROM z akcí konaných v roce 2005. Jejich vydání sledujte na webových stránkách časopisu Zeměměřič. Prezentované tituly lze objednat v objednávkovém formuláři časopisu Zeměměřič na adrese www.zememeric.cz/objednavka CD-ROMy kromě nahrávek obsahují také fotografie a většinu referátů a prezentací v psané či obrázkové podobě. Cena každého archivního a vzdělávacího CD-ROMu je pouze 210 Kč.

Naše redakce podporuje také další společenské a profesní organizace. Prezentace České asociace pro geoinformace - CAGI je zastoupena výroční zprávou.

Český svaz geodetů a kartografů - ČSGK (kolektivní člen CAGI) svůj zpravodaj Zeměměřický věstník otiskuje jako součást časopisu Zeměměřič. Celý ročník 2005 Zeměměřičského věstníku nalaznete ve složce ČSGK. Svaz nabízí také digitální záznamy ze svých vzdělávacích akcí (geodetické dny, konference a semináře o katastru, inženýrské geodézii, pozemkových úpravách), které si můžete objednat v naší redakci na www.zememeric.cz/objednavky a naleznete je ve složce Spolku zeměměřičů Brno, který je kolektivním členem ČSGK.
Kdo je kdo v našem oboru? ČSGK představuje zajímavý projekt vycházející z geodetického a kartografického kalendáře, který je po řadu let publikován na stránkách česko-slovenského vědeckého a odborného měsíčníku Geodetický a kartografický obzor (GAKO), vydávaného rezortními úřady ČR a SR.
Převážnou část obsahu představují jména bývalých i současných pracovníků rezortu a odborných škol. Zatím se nepodařilo získat biografie významných představitelů soukromé podnikatelské sféry a dokonce ani některých pracovníků rezortu, neúplná je asi i armádní sféra. O mnohých kolezích mizí informace okamžikem ukončení jejich činné služby. Spisek, který předkládá Český svaz, je určitý přínos k bohaté historii našeho oboru a podklad pro další práci. Vhodně doplňuje úsilí naší redakce, která vytváří na svých zpravodajských portálech databázi Kdo je kdo v oboru geomatika.

Rádi bychom upozornili na občanské sdružení Viva Geodesia, které náš obor kultivuje především kulturními, sportovními a společenskými akcemi, z nichž nejznámější je Geodesia rallye ČR, která se 7. října 2006 pojede již po dvaačtyřicáté. Některé články o této slavné rallye naleznete na www.zememeric.cz/rallye, kde je i zkušební etapa a mapka. Jednu etapu z 41. ročníku ale naleznete přímo na tomto cédéčku.

Toto CD má ještě jeden zajímavý obsah. Jsou to písničky našich přátel, které vás snad potěší třeba při jízdě vozem, pokud tam vlastníte autorádio s MP3 přehrávačem. PILGRIM PIMPLE je pohodová kapela a pokud se mezi studenty našeho oboru najdou další hudebníci, můžeme i jejich několik písniček poslat na příštím našem CéDé do světa. Stačí se ozvat do redakce. Tento CD-ROM by měl našim čtenářům dělat jen samou radost při práci i v životě. Tak snad se nám to i tímto bonusem podařilo.

redakce

vyvěšeno: 29.01.2006
ID článku: 1925
další informace: www.zememeric.cz/CD/Geomatika2005


Z časopisu Zeměměřič č. 06-01a02
[Server] Zajímavosti [Pošta]