[Home Page]

Vyhláška, kterou se provádí zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a katastrální zákon...

je právě je ve vnitrorezortním připomínkovém řízení a naše redakce ji zveřejňuje tzv. neoficiálně.

Návrh Vyhlášky, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů... neleznete v PDF - www.zememeric.cz/06-01+02/vyhlaska.pdf

O vyhlášce se diskutuje např. v konferenci KATASTR - www.zememeric.cz/konference

redakce

vyvěšeno: 03.02.2006
ID článku: 1936
další informace:www.zememeric.cz/06-01+02/vyhlaska.pdf
www.zememeric.cz/konference


Z časopisu Zeměměřič č. 06-03
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]