[Home Page]

Geoaplikace roku - vyhlášeny soutěžní podmínky

Soutěž je zaměřena jak na projekty veřejné správy, tak projekty komerční či projekty smíšené (veřejné a komerční dohromady).

Do soutěže se může přihlásit jakákoli právnická nebo fyzická osoba, která je buď uživatelem výstupů a výsledků přihlášeného projektu nebo jeho tvůrcem.

Soutěžní kategorie letošního ročníku

Kategorie A - téma Geoaplikace pro cestovní ruch
Kategorie B - téma Komerční geoaplikace
Kategorie C - téma Geoaplikace pro venkovské (rurální) oblasti

Předmětem soutěže jsou realizované projekty a práce řešitelských týmů, které s využitím dat a informací o území a geoinformačních a komunikačních technologií slouží pro podporu provozu správních agend; plánovacích, rozhodovacích, kontrolních aj. činností souvisejících se správou území a kvalitní službou veřejnosti či zákazníkům, a to jak ve veřejné správě, tak v komerčním sektoru, kde aplikace vedou k pokročilým formám uspokojování informačních potřeb zákazníků.

Více informací na stránkách soutěže.

redakce

vyvěšeno: 05.02.2006
ID článku: 1943
další informace: www.cagi.cz/geoaplikace


Z časopisu Zeměměřič č. 06-01a02
[Server] GISZ domova [Pošta]