[Home Page]

První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS

Píše se leden 2006, a to znamená, že je tomu již jeden rok a čtyři měsíce od instalace první stanice »České sítě permanentních GPS referenčních stanic CZEPOS« a deset měsíců od doby, kdy bylo spuštěno síťové RTK řešení a internetový přístup pro stahování post-processingových dat. Od té doby již probíhalo pouze rozšiřování sítě o další stanice, které bylo dovršeno právě v lednu 2006 spuštěním síťového řešení na celé síti. Během této doby byla spousta příležitostí na provedení prvních testů a již se objevilo i mnoho uživatelů, kteří úspěšně používají síť v běžné praxi.

Využití statických dat pro GPS post-processing

Data pro post-processing si lze stáhnout prostřednictvím webové aplikace GNWEB, ke které se lze dostat přes hlavní stránku sítě http://czepos.cuzk.cz, a která umožňuje stažení dat ve formátu RINEX v minimálním intervalu 1 s. Přesnost a spolehlivost statických metod ovlivňují zejména dva faktory: kalibrace ¬antén referenčních stanic a použitý software. Německá firma Geo++ provedla před dodáním antén jejich absolutní kalibraci s přepočtem na kalibraci relativní, tak aby byly oba typy k dispozici. Jelikož většina výrobců dodává ke svým anténám kalibrace relativní, je rovněž zapotřebí využívat relativní kalibrace referenčních antén. Firma GEFOS, a.s. připravila pro uživatele technologií Leica projekt do programů Leica Geo Office (LGO) a SKI-Pro, který obsahuje přesné individuální kalibrace všech antén, které maximalizují přesnost post-processingových výpočtů. Co se software týče, tak od verze 3 SKI-Pro a dále přes všechny verze LGO existuje nový výpočetní algoritmus, který je identický s RTK algoritmem na GPS roverech. Díky tomu program počítá základnu několikrát nezávisle na kratších časových úsecích celé observace. To má za následek téměř 100% spolehlivost výpočtu a možnost řešení až 80 km dlouhých vektorů. V každém místě ČR se tak naskytne z jedné observace možnost spočítat vektor ze 2 – 4 referenčních stanic najednou a porovnat výsledky. Výpočty provedené z různých stanic a různých časových úseků se shodují v rámci cca 2 – 3 cm i při vektorech dlouhých kolem 65 km.

RTK měření v síti

Korekce pro měření v reálném čase jsou k dispozici na internetu v protokolu NTRIP, který musí podporovat rover, aby je bylo možné použít. Lze se připojit na tři typy služeb: RTK z individuálních stanic, DGPS z individuálních stanic a síťové RTK řešení, které je pro zeměměřiče nejvhodnější, protože zahrnuje síťové korekce, které jsou výsledkem modelování všech chybových zdrojů GPS měření. Z praktických zkušeností se nám jeví, že praktická dostupnost RTK služeb závisí nejvíce na době měření. Aplikace GNNET na výpočetním serveru CZEPOSu inicializuje do síťového řešení družice, které jsou ve výškách od 15° a výše, což je v zájmu zachování maximální přesnosti. Avšak v situacích, kdy se větší počet družic pohybuje právě kolem této hranice může nastat problém s dostupností služby. K této situaci dochází 2x denně po 12 hodinách a vždy to trvá zhruba 20 minut. Dalším faktorem je použitá technologie, což má vliv zejména na produktivitu. Leica Geosystems používá v Systému 1200 velmi výkonné rovery s technologiemi, které se nazývají SmartTrack a SmartCheck. SmartTrack zajišťuje kvalitní příjem i ve zhoršených GPS podmínkách, zejména v porostech a díky moderním anténám stabilitu fázových center a omezení vícecestného šíření signálu. SmartCheck zajišťuje vždy dvě RTK inicializace v čase 2x4 vteřiny a spolehlivost řešení 99,99% i na velmi dlouhé základny, což je v CZEPOSu velmi důležité. Do Leica Systému 1200 se řadí úplně nový lehký bezkabelový SmartRover, totální stanice s integrovaným RTK GPS SmartStation a původní senzory GX12x0. Podle dílčích testů lze v síti dosáhnout střední výběrové chyby 2 – 3 cm v poloze a 5 – 6 cm ve výšce.

Závěr

Nejen pro GPS měření platí, že nejdůležitější pro dnešního zeměměřiče je vysoká produktivita práce při zachování maximální přesnosti a spolehlivosti výsedků. A to je přesně to, na co se zaměřuje vývoj v Leica Geosystems, jehož výsledkem je právě Systém 1200.

Reklamní článek firmy:
Obchodní zastoupení firmy Leica Geosystems AG pro ČR
Kundratka 17, 180 82 Praha 8
Tel: 283 842 620
Fax: 283 842 621
obchod@gefos.cz
http//:www.gefos.cz/leica

Daniel ŠANTORA

vyvěšeno: 09.02.2006
poslední aktualizace: 13.02.2006
ID článku: 1948


Z časopisu Zeměměřič č. 06-01a02
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Pozemkové úpravy GPS
[Pošta]