[Home Page]

Zpravodaj ČÚZK

OBSAH:

A – NORMATIVNÍ ČÁST:


1. Dodatek č. 3 ze dne 17. 12. 2004 č.j. 6627/2004-22, kterým se mění Pokyny č. 29 ČÚZK ze dne 14. 11. 2003 č.j. 4766/2003-23, k zápisu adresy trvalého pobytu fyzické osoby a adresy sídla právnické osoby a organizační složky státu do KN, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
2. Pokyny č. 33 ČÚZK ze dne 13. 1. 2005 č.j. 69/2005-22, o postupu katastrálních pracovišť KÚ při vybírání správních poplatků.
3. Dodatek č.1 ze dne 15. 2. 2005 č.j. 613/2005-22, kterým se mění Pokyny č. 32 ČÚZK ze dne 28. 4. 2004 č.j. 1014/2004-22 pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších pozemkových evidenci, který nabývá účinnosti dnem 22. 2. 2005.
4. Dodatek č. 2 ze dne 8. 3. 2005 č.j. 503/2005-22, kterým se mění Pokyny č. 32 ČÚZK ze dne 28. 4. 2004 č.j. 1014/2004-22 pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších pozemkových evidencí.
5. Dodatek č. 2 ze dne 26. 7. 2005 č.j. ČÚZK 3333/2005-22, kterým se mění Pokyny č. 30 ČÚZK ze dne 25. 2. 2004 č.j. 6114/2003-22 k poskytování podkladů pro vyhotovení GP a přebírání výsledků měření u GP vyhotovených ve stanovených prostorech, ve kterých jsou podrobné body určovány v S-JTSK povinně, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 10. 2004 č.j. 5415/2004-22.

B – OZNAMOVACÍ ČÁST:

1. Vyhlášení obnovy katastrálního operátu.
2. Změna názvu katastrálního území Filipov u Zabřeha na Filipov u Zábřeha.
3. Seznam prostorů, ve kterých se určuje poloha podrobných bodů v S-JTSK. Stav ke dni 1. červnu 2005.
4. Seznam zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů. Stav ke dni 15. říjnu 2005.

Vydává ČÚZK. Řídí redakční rada.
Redakce: ČÚZK, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8, tel.: 284 041 210.
Zpravodaj ČÚZK lze objednat v prodejně map, P. O. Box 24, Pod sídlištěm 9/1800, 182 12 Praha 8. Roční předplatné činí 160 Kč.
Zpravodaj je též dostupný v PDF formátu na www.cuzk.cz, případně z Webu Zeměměřiče.

ČÚZK

vyvěšeno: 11.02.2006
ID článku: 1961
další informace: www.cuzk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 06-01a02
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]