[Home Page]

Přechod na výkonnější infrastrukturu DP k ISKN

Vážený uživateli dálkového přístupu.

Vzhledem k pokračujícím výkonostním problémům byla technologická infrastruktura dálkového přístupu k datům KN (DP) zásadně posílena. V současné době se již podařilo odstranit všechny drobné nesnáze, zjištěné při ověřovacím provozu, a proto vám s radostí můžeme oznámit termín, kdy dojde k převedení i všech platících uživatelů DP na tuto novou výkonější infrastrukturu.

Tento krok se uskuteční dne 15.2.2006 po 18 hodině. V rámci tohoto převodu bude nutné krátké přerušení provozu DP - cca od 18:00 do cca 19:00. Po obnovení provozu budou mít již všichni uživatelé možnost využívat novou infrastrukturu. Podrobnější informace a potvrzení tohoto kroku bude obsahovat další e-mail v úterý 14.2, ve kterém Vám také popíšeme drobné rozdíly mezi původní a nasazovanou upravenou aplikací. Samozřejmě je k dispozici i aktualizovaná příručka k ovládání aplikace, která je dostupná na našich webových stránkách na adrese: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=10014&AKCE=DOC:10-DALKOVY_PRISTUP.

Z hlediska přihlašování do DP nedojde pro uživatele k žádné změně. V platnosti zůstává jak adresa DP tak i Vaše přihlašovací jméno a heslo.

Nová aplikace samozřejmě umožňuje získat stejné informace z katastru nemovitostí jako stávající DP, kvalita výstupů je identická, ovládání aplikace jednodušší a kromě současných funkcí DP obsahuje i některé nové.

Věříme, že upravená aplikace bude pro Vás stejně užitečná jako aplikace původní a díky rychlejším odezvám bude Vámi stále více využívaná.

Těším se na další spolupráci.

8/2/2006

S pozdravem

Ing. Tomáš Chotěnovský, ředitel odboru služeb uživatelům, ČÚZK

vyvěšeno: 14.02.2006
ID článku: 1972
další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=10014&AKCE=DOC:10-DALKOVY_PRISTUP.


Z časopisu Zeměměřič č. 06-03
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Internet
[Pošta]