[Home Page]

Projekt CareerMarket na Přírodovědecké fakultě UK

Na dvěstě registrovaných uživatelů a několik desítek firem čítá v současnosti webový portál projektu CareerMarket – šance pro budoucnost . Na Karlově univerzitě zatím ojedinělý projekt otevře 11. května 2006 Workshop pracovních příležitostí pro specialisty velice žádaných oborů z oblasti přírodních věd. Projekt CM, který působí na půdě Přírodovědecké fakulty UK zatím devět měsíců, se che podílet se na budoucnosti jejich studentů a usnadnit jim hledání zaměstnání. Velký důraz je kladen na regiony. Cílem projektu je proto vytvořit systematickou bázi pro spolupráci a komunikaci vzdělávací instituce a regionálních firem – „odběratelů“ mladých odborníků s přírodovědnou specializací, které je potřebují a jsou také schopny jim nabídnout zajímavou profesionální perspektivu, mnohdy zajímavější, než ve velkých centrech. V prvním lednovém týdnu díky projektu proběhla první stáž studentky v Pivovaru Svijany, na konci roku 2005 měli studenti možnost seznámit se s firmou Moravské naftové doly, a.s. během její odborné prezentace na půdě fakulty. Kromě stáží a odborných seminářů obsahuje inzertní část webu www.careermarket.cz širokou nabídku spolupráce s fakultou. Vedle zmíněných stáží a prezentací tu mohou firmy nabízet témata diplomových prací, exkurze či volná pracovní místa. Tímto způsobem mají společnosti možnost oslovit potenciální zaměstnance ještě během studia. Pro absolventy fakulty vznikne klub s názvem Alumni Network, slavnostně ho pokřtí děkan fakulty prof. Pavel Kovář na reprezentačním fakultním plese 16. března 2006.

Karolina Šolcová

vyvěšeno: 20.02.2006
ID článku: 1978
další informace: www.careermarket.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 06-03
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]