[Home Page]

Osobnosti našeho oboru

U příležitosti 8. sjezdu ČSGK a 2. plesu zeměměřičů 25. února 2006 právě zpřístupnila naše redakce databázi »Kdo je kdo v našem oboru?«

Určité pokusy jsme v této oblasti dělali již v minulosti, ale nyní se nám podařilo pro tento projekt sdružit několik dostupných datových pramenů. Kromě výstupů z dotazníků a emailů, které jsme rozesílali před několika roky, naše databáze nyní obsahuje »spolužáky« z Almanachu vrstevníků na našich vysokých školách v letech 1950 – 1954 (1955), který byl před několika lety vydán také tiskem pod redakčním vedením inženýrů F. Hofmana, M. Mikšovského a L. Skládala. Dalším velkým zdrojem byl časopis Geodetický a kartografický obzor, kde byl z iniciativy ČSGK ze společenské rubriky vytvořen pod vedením doc. Hánka přehled, který jste měli také v PDF v rubrice ČSGK na CD-ROMu Geomatika 2005 (přiloženo v Zeměměřiči 1+2/06). Tímto databáze nabyla na kvantitě, ale na její kvalitě budeme muset ještě všichni dlouho pracovat.

Chceme zde seznamovat čtenáře i s lidmi, kteří se do společenské rubriky před Listopadem nikdy nesměli dostat, chceme zde mít i současné podnikatele, lidi ze škol, z úřadů atd. Vznik a provoz databáze není dotován, takže se zde těžko zavádí koncepční a systematický přístup a vše je založeno na dobrovolnosti a chuti pomoci. Kdo tedy jste schopen se stát »guvernérem« určité skupiny lidí (ročník, pracoviště, firma) nebo máte zájem se do databáze sám dostat, prosíme, kontaktujte naši redakci a bude vám zřízen přístupový učet.

Dále vybízíme všechny již podchycené osobnosti z této databáze, aby si zkontrolovaly svoje publikovaná data a domluvily v redakci jejich případnou editaci. Také máme v databázi několik 100letých kolegů, ale nemáme údaje o jejich úmrtí, takže i zde lze databázi upřesňovat.

Rovnou se omlouváme všem těm, kteří v databázi naleznou nějaké »bolševické grázly« – to opravdu nejsme schopni vyselektovat a doufám, že se za to nedočkáme anonymů. Omlouváme si i všem, kdo by tam rozhodně měli být a nejsou (třeba majitelé úspěšných firem a vysocí úředníci). Neurazte se, ale pomozte nám to napravit. Všechna zatím publikovaná data jsou převzata z veřejně přístupných zdrojů.

Kdo je kdo může mít velký význam pro náš obor, ale může to být i labutí píseň o našich lidech a o našem oboru. Úmyslem bylo našemu oboru pomoci, čas ukáže více.

»Kdo je kdo« naleznete na www.zememeric.cz/osobnosti.Ukázka výpisu osobností pod písmenem B k 25.2.2006.

Bačkovský J., Bajer M., Bajtalon M., Baloun M., Bartík B., Basl A., Baumann M., Baťka J., Bečičková P., Beneš F., Beneš L., Berg M., Berger V., Bervida Z., Bezdíčková E., Bělohlávek V., Bláha V., Blahák F., Blažek R., Boček V., Boguszak F., Böhm Jar., Böhm Jos., Borecký J., Borůvka O., Brázda V., Broch A., Brož F., Brožek S., Brychta M., Bubák R., Buchar P., Bulíček M., Busta J., Bustová M.

redakce

vyvěšeno: 24.02.2006
poslední aktualizace: 25.02.2006
ID článku: 1983
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti


Z časopisu Zeměměřič č. 06-03
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Kartografie
Různé Školství
[Pošta]