[Home Page]

Sjezd Svazu geodetů a kartografů

BRNO (25.2.2006) - Na osmém sjezdu Svazu geodetů a kartografů byla zvolena nová jedenáctičlenná Rada, třičlenná revizní komise. Rada do svého čela zvolila nového předsedu Václava Šandu. Ze sjezdu, jehož se zúčastnilo s právem volby pouhých 39 členů, připravujeme podrobnou reportáž.

Prohlídněte si již reportážní fotografie od Iva Krčmáře na
http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=282.

Petr Skála

vyvěšeno: 27.02.2006
ID článku: 1984
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=282

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-03
[Server] Z domovaČSGK [Pošta]