[Home Page]

GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

Vážený(á) kolega (kolegyňa),

Pozývam Vás na pokračujúci 4. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou a 13.konferenciu Českej spoločnosti důlních měřičů a geologů pod spoločným názvom: GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006). Konferencia sa bude konať 19. až 21. septembra 2006 v Kongresovom centre ACADEMIA v Tatranskej Lomnici-Stará Lesná vo Vysokých Tatrách, Slovensko. Informácie, organizačné pokyny, prihlášku atď. nájdete na www.fberg.tuke.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.

prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD., predseda organizačného výboru

vyvěšeno: 02.03.2006
ID článku: 1985
další informace: www.fberg.tuke.sk


Z časopisu Zeměměřič č. 06-03
[Server]
Geodézie
Různé Školství
Ze zahraničí
[Pošta]