[Home Page]

Druhý ples zeměměřičů

BRNO (25.2.2006) - V roce 2005 se v Národním domě na pražských Vinohradech konal 1. ples zeměměřičů. Na tuto úspěšnou společenskou akci českých geodetů navázal letošní 2. ples zeměměřičů. Pořadatelé využili toho, že ve stejný den v brněnském hotelu Avanti proběhl 8. sjezd Českého svazu geodetů a kartografů, na který přijela i řada hostů a ples uspořádali ve stejný den ve velkém společenském sále sousedního moderního hotelu Bobycentrum.

Pořadateli byli společně Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Spolek zeměměřičů Brno a ČSGK. Akci sponzorovala společnost Geodis Brno, s.r.o. Mezi více než dvěma sty účastníky byli i vedoucí představitelé Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ČÚZK, pořadatelských organizací a sponzora plesu.

Uvítáním účastníků a krátkým slavnostním proslovem zahájil ples ředitel KÚ pro Jihomoravský kraj ing. Josef Kamera. Pak následoval bohatý program uváděný Jaroslavem Brychem. Součástí programu bylo předtančení, přehlídka dámské módy minulých století, včetně decentních ukázek tehdejšího dámského spodního prádla, vystoupení dua kouzelníků a imitátora. K tanci v hlavním sále hrála AJ Capella Brno. V salónku si příznivci mohli poslechnout pravou moravskou Cimbálovou muziku Milovice s primášem Janem Kyněrou. O půlnoci proběhlo losování tomboly a ti, kteří měli štěstí si odnesli hodnotné ceny. Ples se líbil a nejvytrvalejší páry tančily ještě hodinu po půlnoci.

Uspořádáním prvních dvou plesů vzniká hezká tradice setkávání zeměměřické veřejnosti nejen při pracovních příležitostech, ale i při kultivované společenské zábavě. Věříme, že bude v příštím roce, nejspíš zase v Praze, pokračovat. Organizátorům a sponzorovi patří poděkování za hezký večer.

Fotografie Jaroslava Švece z plesu nalezenete na webu Vimevite.cz.

Jiří Rydval

vyvěšeno: 11.03.2006
ID článku: 1994
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=283

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-03
[Server] Z domovaČSGK [Pošta]