[Home Page]

150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze

Rok 2006 bude na Přírodovědecké fakultě UK mimo jiné ve znamení oslav. Geografie, která je jedním ze stěžejních vědních oborů PřF UK, slaví kulaté výročí. Právě před 150 lety byla Janem Palackým, synem nejvýznamnějšího českého historika a politika 2. poloviny 19. století Františka Palackého, přednesena první česká přednáška z geografie na půdě Univerzity Karlovy. Do té doby nebyla výuka geografie na Filozofické fakultě zabezpečována školenými geografy, ale především historiky, biology, matematiky a fyziky. Jan Palacký se také po zrovnoprávnění češtiny a rozdělení univerzity na českou a německou část stal prvním, nejdříve mimořádným (1885), a před 115 lety i prvním řádným profesorem geografie (1891).

Skromné počátky české geografie jsou spojeny zejména s přednáškami z regionální geografie (Afrika a Austrálie), fyzické geografie (zejména biogeografie) a dějinami oboru. Tematický a personální rozkvět pak geografie zaznamenala po vzniku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v roce 1920 a zejména v období po pádu komunistického režimu v roce 1989.

GEOGRAFIE je dnes jedním ze čtyř stěžejních vědních oborů Přírodovědecké fakulty UK. Připravují se zde budoucí vědci a učitelé - odborníci, kteří ovlivňují různorodé oblasti společenského života. Do politické scény jako velvyslanec ve Spojených státech amerických zasáhl Alexandr Vondra. Absolventi geografie působí ve funkcích řady orgánů státní správy a samosprávy, např. na ministerstvech, na krajských úřadech, či v Misi ČR při EU v Bruselu. Např. doc. Vít Vilímek z Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK je členem expertní skupiny OSN, která se zabývá vyhodnocováním družicových snímků pro ochranu před přírodními katastrofami. Geografové nachází uplatnění i v rezortních institucích a komerční sféře, za všechny lze jmenovat Český hydrometeorologický ústav, Český statistický úřad, agenturu CZECHINVEST, Centrum regionálního rozvoje, společnosti Kartografie Praha, Bergman Group nebo DHV ČR. V řadách současných geografů UK v Praze jsou odborně známé osobnosti jako Martin Hampl, který je spoluautorem administrativního členění Česka. Ivan Bičík, který v současné době zastává funkci prezidenta České geografické společnosti, Jan Kalvoda (výzkumy ve velehorách Střední Asie), Jitka Rychtaříková a Tomáš Kučera (zabývající se populačními prognózami a stárnutím populace), Dušan Drbohlav (přední český odborník na mezinárodní migrace), Bohumír Janský (prameny Amazonky), Vít Vilímek (sesuvy na Machu Picchu) či Jan Kolář (zabývající se dálkovým průzkumem Země; předseda rady České kosmické kanceláře).

Kateřina Hlatká, Oddělení vnějších vztahů PřF UK, tel.: 777 129 592, vnejsi@ natur.cuni.cz

vyvěšeno: 20.03.2006
ID článku: 2008
další informace: geografie.natur.cuni.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server]
Kartografie
Školství Zajímavosti
[Pošta]