[Home Page]

Diplomová práce mapovala naše odborná periodika

Odraz problémů zeměměřictví a katastru nemovitostí v České republice v období 1994 – 2003 v českých odborných časopisech je název diplomové práce Jany Černé, kterou obhajovala loni na ZČU v Plzni pod vedením docenta ing. Jiřího Šímy, CSc.

Tuto práci v PDF mi našel Google, když jsem vyhledával informace o historii geodetických veletrhů u nás pro další číslo. Myslím, že Zeměměřič v tomto srovnání dopadl docela slušně. Uvidíme, jak si povedeme dále. Dubnové číslo se zatím tváří jako více polemické než aprílové.

(rp)

vyvěšeno: 23.03.2006
ID článku: 2011
další informace:www.gis.zcu.cz/studium/dp/2005/Cerna_OdrazProblemuZememerictviAKatastruNemovitostiVCeskeRepubliceVObdobi1994-2003VCeskychOdbornychCasopisech_DP.pdf
www.zememeric.cz/5-97/strahov.html


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server]
Školství
Internet Historie
[Pošta]