[Home Page]

Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia

Obracíme se na všechny kolegy geodety, kteří by se rádi přihlásili ke zkouškám na úřední oprávnění, jsou absolventy dálkového (kombinovaného) studia zeměměřického směru, mají dostatečnou praxi v oboru (i více než 10 let), ale nesplňují nesmyslnou podmínku zákona o 5 letech praxe po absolvování studia, jinak řečeno, v zákoně se na ně zapomnělo. Chtěli bychom vás všechny dotčené oslovit, abychom společně mohli provést kroky ke změně výše zmíněného ustanovení zákona. Žádáme všechny, ozvěte se!!

Kontaktní e-mail: krausi@seznam.cz

redakce

vyvěšeno: 31.03.2006
ID článku: 2017


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server] Z domova [Pošta]