[Home Page]

Povodně 2006

Od 31. 3. 2006 můžete přispět zasláním DMS Člověku v tísni a jejich projektu "Povodně 2006".

Stačí odeslat SMS s textem DMS POVODNE2006 na číslo 87777.
Člověk v tísni (obecně prospěšná společnost) poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc, programy na podporu zastavení sociální diskriminace, vzdělávací a informační projekty a aktivity na obranu lidských prav.
Cílem projektu "Povodně 2006" je pomoc soukromým osobám a veřejným institucím postiženým povodněmi v ČR na jaře 2006. Získané finanční prostředky budou využity k poskytnutí okamžité pomoci lidem postiženým přírodní katastrofou, k likvidaci škod a na pomoc při obnově postižených oblastí v ČR.

Cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč.
Děkujeme! Naše redakce dlouhodobě spolupracuje s organizací Člověk v tísni.

redakce

vyvěšeno: 02.04.2006
ID článku: 2020
další informace: www.clovekvtisni.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server] Různé [Pošta]