[Home Page]

Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi

Dovolte mi, abych vás jménem GEFOSu pozvala ke sledování dokumentárního filmu, který vznikl za významného přispění společnosti GEFOS, a.s. - „ Tajemství kamenného počítače“.

V ČT poběží tento film - 13. 4. ve 20.00 h na druhém programu. Loňského roku jsme byli osloveni kameramanem a režisérem České televize - Vladimírem Šimkem, abychom se zúčastnili expedice do Peru za účelem odhalení tajemství soustavy kamenných objektů z období říše Inků.
Firmu v této expedici zastupoval Ing. Michal Pavlík a jeho úlohou bylo............................. (to uvidíte ve filmu).

Mohu pouze prozradit, že expedice byla úspěšná a tento dokumentární film budí již nyní nemalý zájem osob z ČT.

Příjemný zážitek Vám přeje a na setkání se těší

Jaroslava Urbánková, vedoucí Střediska obchodu a marketingu, GEFOS, a.s.

vyvěšeno: 05.04.2006
ID článku: 2022
další informace: www.gefos.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server]
Historie
Zajímavosti Ze zahraničí
[Pošta]