[Home Page]

Geoinformatika ve veřejné správě - přihlašte se ještě dnes

Do kalendáře si poznamenejte: 7. - 9. 6. 2006 proběhne v Brně konference Geoinformace ve veřejné správě, kterou pořádá Česká asociace pro geoinformace ve spolupráci se SAGI a Nemoforem.

Hlavními tématy druhého ročníku budou:

Geoinformační řešení pro veřejnou správu
Současná i plánovaná legislativa v národním i mezinárodním kontextu, probíhající projekty a iniciativy (INSPIRE, GMES, SIP), nová funkční řešení v oblasti veřejné správy.

Geoinformace ve službách občana
Sekce navazuje na soutěž Geoaplikace roku – občan jako koncový zákazník, nejenom pro komerční firmy, ale také pro státní správu, všudypřítomné aplikace GIS.

Geoinformatika ve vědě a výzkumu
Prostor pro nové trendy a prezentaci vědecko – výzkumných projektů. Diskuze o tom, kudy se bude ubírat geoinformatika.

Geoinformace v prostorovém modelování
Nástroje trojrozměrného modelovaní v prostoru a času. Metody vizualizace. Sběr a konverze údajů. Funkce trojrozměrného dynamického modelování. Praktické aplikace a realizované projekty. Satelitní a letecké snímky s vysokým rozlišením. Nové technologie sběru údajů (radar, laser, skener). Metody zpracování a vyhodnocení. Ukázky využití DPZ.

Po celou dobu konání konference bude probíhat v přilehlých prostorách místa konání doprovodná výstava firem. Všeobecné informace týkající se konferenčních poplatků, místa konání či možnosti ubytování jsou uvedeny na: www.giscagi.cz

Alexandra Macháčová

vyvěšeno: 13.04.2006
ID článku: 2034
další informace: www.giscagi.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Alexandra Macháčová a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server] GIS [Pošta]