[Home Page]

Označování katastrálních úřadů

Ověřování kopie GP

Na rozdíl od všech ostatních správních úřadů není na budovách KÚ velký státní znak ČR. Vstup do budovy tak nemá dostatečnou vážnost a působí nepřesvědčivě – občan neví, zda se ocitl na správném orgánu nebo v nějaké pololegální instituci. Navíc typ písma a černá barva na bílém podkladu nepůsobí patřičně.

Přimlouval bych se, aby KÚ, stejně jako ZÚ a ZKI, byly označeny na budově nad svým názvem velkým státním znakem ČR v souladu s § 2 písm. e) a § 4 odst. 1 zákona č.352/2001 Sb. o užívání státních symbolů ČR.

 

Odpověď:

KÚ a jejich katastrální pracoviště jsou podle § 2 písm.e) zákona č.352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR a o změně některých zákonů, oprávněni státní znak užívat. ČÚZK je si plně vědom, že i když označení budov KÚ a KP není, jak i vyplývá z ust. § 4 odst. 1 citovaného zákona, povinné, má značný význam ve vztahu k veřejnosti z důvodů, které se uvádějí v dotazu. Ředitelům k 1.1.2004 nově zřízených KÚ bylo proto doporučeno se touto problematikou zabývat a budovy velkým státním znakem označit, nebrání-li tomu určité objektivní důvody. Pouze jako příklad takových důvodů uvádím případ, kdy v budově, ke které nepřísluší právo hospodaření KÚ, sídlí kromě KP i větší počet subjektů, z nichž žádný oprávnění podle § 2 zákona č.352/2001 Sb. nemá a nenajde se ani vhodné místo pro umístnění velkého státního znaku ve vazbě na označení KP tabulkou. Dalším příkladem může být i dočasnost umístění KP nebo jeho části.

 

Ing. Bohumil Janeček

ředitel odboru řízení územních orgánů

Květen 2004

redakce

vyvěšeno: 18.04.2006
ID článku: 2040


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] Sborník rozhodnutí [Pošta]