[Home Page]

Ověřování kopie GP

Ověřování kopie GP

Kopie kterých GP může ÚOZI ověřit? Týká se to všech historických GP nebo je nutno vše chápat s nějakým časovým omezením? Může ÚOZI ověřit kopie GP ověřených původně jiným ÚOZI? Ověřuje v tomto případě pouze souhlas kopie a originálu nebo i odbornou úroveň výsledku?

 

Odpověď:

Slovo „ověření“ je v tomto případě nutné vykládat vždy v kontextu toho čeho se ověření týká. K tomu zcela postačuje ust. § 16 zákona č.200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 16 odst.4 uvedeného zákona pojednává o „ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti“, § 16 odst.5 pojednává o „ověření kopie GP“. Z ustanovení § 16 odst.5 vyplývá, že fyzická osoba s úředním oprávněním v tomto případě pouze ověřuje, že kopie GP souhlasí s GP („originálem“). Nic víc, nic míň.

Ověřovatel při ověřování kopie GP vůbec nezodpovídá za odbornou správnost „výsledku zeměměřické činnosti“, stejně jako notář nebo příslušný pracovník na obecním úřadu nezodpovídá za obsah listiny, jejíž kopii ověřuje.

Že žádného právního předpisu nevyplývá, že nelze ověřit kopii GP vyhotoveného třeba v roce 1964. Je věcí toho kdo tuto kopii vyžaduje, k jakému účelu ji použije.

pracovník ČÚZK v lednu 2002

redakce

vyvěšeno: 18.04.2006
ID článku: 2041


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] Sborník rozhodnutí [Pošta]