[Home Page]

O čem se psalo v týdnu 10/04 - 16/04 2006 v médiích


Deset tisíc korun měsíčně navíc k platu, to je nabídka pro právníky, zaměstnance mimopražských katastrálních úřadů, jestliže se na půl roku přestěhují do hlavního města a budou pomáhat při vyřizování agendy tamního úřadu. Právě v Praze je totiž situace nejsložitější. Zápis do katastru tam trvá až pět měsíců.
(10.4.2006 ČT 1, ČRo 1 – Radiožurnál, stavebni-forum.cz, Metro, Mladá fronta DNES, 14.4.2006 MF plus )

Ověřené výpisy z rejstříků, jako jsou katastr nemovitostí či obchodní rejstřík, budou zřejmě vydávat i pošty, notáři a některé obce.
(10.4.2006 Právo)

Sdružení Český zavináč oznámilo v rámci mezinárodní konference ISSS 2005 v Hradci Králové výsled-ky soutěže Český zavináč. Vítězné trofeje byly tentokrát uděleny dvěma projektům, a to České spořitelně za Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí pro potřeby posuzování hypotečních úvěrů a Úřadu MČ Praha 6 za Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí.
(10.4.2006 Strategie)

Firma MultiMedia Computer kupuje mapové podklady od specialistů na sběr dat, například od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) či komerčních firem, jako je Geodis nebo Kartografie, které poté upravuje, vzájemně kombinuje a dodává pojišťovnám. Zároveň MMC vyvinula vlastní aplikaci Aquarius.NET , která umožňuje povodňové mapy propojit s informačními systémy pojišťoven.
(10.4.2006 Euro)

Do pátku je možné nahlédnout do nového katastrálního plánu území Český Krumlov. "Stávající grafická mapa se mění na digitální. Výměru jednotlivých parcel jsme vypočítali s vyšší přesností, takže u většiny se změní údaje oproti dosud evidovaným," vysvětlil ředitel Katastrálního úřadu Č. Krumlov Pavel Mori.
(11.4.2006 Českokrumlovské listy )

V Mladé Frontě DNES bylo popsáno, co vše je třeba mít připraveno pro vklad do katastru nemovitostí , jaké dokumenty, přílohy a co vše musí návrh na vklad obsahovat.
(12.4.2006 Mladá fronta DNES )

V březnu získala velkou popularitu internetová adresa www.mapy.cz, která nabízí novou verzi kartografického zobrazení České republiky, a nově také satelitní a letecké snímky až s metrovým rozlišením.
( 13.4.2006 Ekonom )

Navigační systém pro nevidomé vyvinutý týmem studentů Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze pracuje s GPS přijímačem, který má nevidomý u sebe a který zjišťuje jeho polohu a odesílá ji do serveru call centra. V případě ztráty orientace kontaktuje nevidomý call centrum, které určí jeho polohu na mapě a dovede ho do cíle.
( 13.4.2006 lupa.cz, mobil.cz, Technik )

V Praze se ve dnech 24. – 25. dubna uskuteční mezinárodní konference na téma “ Ekonomické příležitosti pro poskytovatele služeb spojené s využitím navigačního systému Galileo”. Účastníci konference budou mít příležitost seznámit se s možnostmi bližšího propojení soukromého sektoru se systémem Galileo.
( 13.4.2006 zive.cz )

Na serveru www.penize.cz byl diskutován vklad do katastru nemovitostí , výpisy z katastru nemovitostí, identifikace parcel, kopie katastrálních map a různé další ověřené opisy nebo kopie listin o právních vztazích. Především cena za poskytování těchto informací a doba vyřízení.
( 13.4.2006 penize.cz )

V MF DNES byl stručně popsán předmět a obsah Katastru nemovitostí České republiky. Dále zde byl popsán návrh na vklad a řízení o vkladu.
( 15.4.2006 Mladá fronta DNES )

Ing. Miroslav Pelc

vyvěšeno: 18.04.2006
ID článku: 2043
další informace: www.vugtk.cz/vystrizky/indvys.html


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] Přečtěte si [Pošta]