[Home Page]

Katastr v Brně se dočkal nové budovy

Slavnostní otevření nové budovy Katastrálního pracoviště Brno-venkov Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj za přítomnosti předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pana Karla Večeře, hejtmana Jihomoravského kraje pana Stanislava Juránka, primátora města Brna pana Richarda Svobody, poslanců Parlamentu ČR: pana Ladislava Skopala, pana Jana Grůzy a pana Michala Haška a dalších vzácných hostů z řad veřejné správy i dodavatelských subjektů se uskuteční 24. dubna 2006 ve 14 hodin v nové budově na ulici Úzké v Brně.

Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro které je tato budova prioritně určena, patří mezi největší katastrální pracoviště v České republice - v působnosti tohoto KP je evidováno více než 480 tisíc nemovitostí a téměř 155 tisíc vlastníků nemovitostí a v těchto 2 objemových ukazatelích zaujímá toto pracoviště v celorepublikovém měřítku druhé místo hned za katastrálním pracovištěm v Praze. Počet řízení předložených tomuto pracovišti k povolení vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí (KN) dosáhl v roce 2005 objemu více než 25 tisíc podání a i v této agendě se KP Brno-venkov řadí mezi 5 největších pracovišť v ČR.

Architektonický návrh budovy i její vlastní konstrukční řešení musely akceptovat záměr města Brna o budoucí výstavbě podzemní tramvaje, jejíž trasa by měla vést přesně pod příčnou osou objektu. Střední část této budovy tudíž musela být řešena tak, aby nepřetěžovala budoucí tunel podzemní tramvaje a proto je budova založena na velkoprofilových pilotách, které zasahují až pod úroveň budoucího dna tunelu.
Stavební povolení bylo vydáno v září 2002 a již v dubnu 2003 byla uzavřena smlouva na provedení stavby s vítězem veřejné zakázky na dodávku stavby. Přesně dle smlouvy byla stavba předána v termínu 31.1.2006, tedy za 33 měsíců.
Výsledkem této práce je budova, která konečně přináší důstojné podmínky nejen pro účely výkonu státní správy KN pro zaměstnance a klienty KP Brno-venkov, ale zahrnuje i řadu provozů, které pomáhají řešit situaci celého katastrálního úřadu – jedná se například o přízemní prostory pro společnou pozemkovou knihu Brna-města i Brna-venkova, dosud umístěnou u Krajského soudu, přízemní prostory pro prodejnu mapových produktů Zeměměřického úřadu, podzemní prostory pro garážování terénních vozidel KÚ i reprezentativní konferenční sál, který může být využíván nejen pro akce krajského, ale i celorepublikového významu.
Od 2. května 2006 naleznou v této budově zaměstnanci i klienti katastrálního úřadu prostředí důstojné a funkčně přizpůsobené k zajištění základního poslání katastrálních úřadů – spolehlivého a kvalitního výkonu státní správy.
V Brně 24.4.2006

Ing. Josef Kamera, Ředitel KÚ pro Jihomoravský kraj

vyvěšeno: 21.04.2006
poslední aktualizace: 26.04.2006
ID článku: 2044


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]