[Home Page]

Software pro mapování a územní plánování

Společnost Bentley Systems dnes oznámila uvedení speciálního programu poskytování softwaru pro města a obce. Program s názvem Municipal License Subscription (MLS) nabízí regionálním správám a samosprávám, včetně městských a obecních úřadů, za pevný roční poplatek odvozený od počtu obyvatel, kompletní softwarové vybavení pro mapování a správu infrastruktury.

Licenční program MLS radikálně snižuje náklady

V důsledku omezených finančních zdrojů mají města a obce často nekompletní nebo vzájemně nekompatibilní sady softwarových nástrojů pro mapování a správu své infrastruktury (projektování, technická dokumentace, prostorové analýzy, a další) - tedy pro zajišťování jedné ze základních činností těchto orgánů místní samosprávy. Díky programu MLS mohou radikálně snížit své náklady na pořizování softwaru a přitom vybavit odbory nebo organizace, které zajišťují mapování a územní plánování, plně integrovaným softwarem, který jim umožní efektivněji realizovat jejich správní činnosti.

Camateros: "Aktivně odstraňujeme překážky"

"Díky programu MLS si mohou orgány místní samosprávy všech úrovní dovolit využívat celou šíři softwaru nabízeného společností Bentley," uvedl Styli Camateros, viceprezident divize Bentley Geospatial. "Aktivně odstraňujeme překážky, které brání realizaci projektů – dlouhé rozpočtové cykly, náročná administrativa a leckdy komplikované postupy realizace. Tento přístup umožňuje vedoucím oddělení informatiky, územního plánování nebo technické správy či jiných úseků urychleně vybavit svá oddělení potřebnými nástroji a přitom ušetřit značné finanční částky.“

Pro koho je licencování vhodné?

Komplexní portfolio programů dostupných v rámci programu MLS zahrnuje integrovaná geoprostorová a inženýrská řešení pro následující oblasti:

S ročním předplatným máme otevřený přístup k softwaru

Tato šíře softwarového vybavení, k němuž mohou města a obce získat za roční předplatné neomezený přístup, může vést k velkým úsporám nákladů na pořízení softwaru a administrativy. Jak vysvětluje Phil Thompson, vedoucí odboru mapování a plánování výstavby a provozu městských kanalizací při magistrátu kanadského města Edmonton, "Program MLS společnosti Bentley poskytuje celé organizaci přístup k neomezenému počtu licencí a novým verzím produktů bez jakýchkoli doplatků. Zároveň zjednodušuje i správu softwarových licencí tím, jejichž používání je zpoplatněno jednou roční fakturou."

"Softwarová řešení Bentley tak můžeme nasazovat všude, kde si to vyžadují potřeby naší činnosti," pokračuje Thompson, "a nemusíme si již dělat starosti, zda-li je to v souladu s ustanoveními mnoha nesourodých licenčních ujednání o používání jednotlivých programových produktů pro různé uživatele.“

Geodeti ve Finsku ušetřili 50 tisíc eur

Kari Tikkanen, hlavní geodet na magistrátu města Kotka v jižním Finsku k tomu dodává: "Nový program společnosti Bentley nám umožňuje velmi přesně řídit výdaje na pořizování softwaru a přitom velmi rychle zavádět produkty společnosti Bentley v různých odděleních magistrátu bez nutnosti jakýchkoli dalších nákladů. Díky programu MLS máme 20 nových uživatelů aplikace MicroStation ve správě přístavu města Kotka, na odboru životního prostředí a v muzeu města Kotka. Již jsme ušetřili 50 000 eur a předpokládáme, že se rozsah těchto úspor ještě zvýší, až v celé naší organizaci plně zavedeme řízené prostředí - ProjectWise Geospatial Management."

Propojenost řešení zvyšuje efektivitu činnosti úřadů

Vzájemná propojenost těchto řešení také napomáhá zvýšit efektivitu činnosti obecních a městských úřadů. Jelikož softwarové nástroje společnosti Bentley pro mapování a správu infrastruktury navzájem spolupracují jako jeden nedílný celek, mohou projekční týmy pracovat na projektech současně, což vede k racionalizaci pracovních postupů a užší spolupráci jednotlivých organizací. Navíc tato možnost vyzkoušet si všechny produkty nabízené v rámci programu MLS bez jakýchkoli poplatků, umožňuje snadněji nalézt a zavést do praxe ta nejefektivnější a časově nejvýhodnější řešení.

Účast v programu je obhajitelná již úsporami při nákupu software

Bruce Jenkins, hlavní analytik a spolumajitel společnosti Spar Point Research LLC k tomu říká: "Výsledky studie, kterou provádíme u orgánů místní samosprávy, ukazují, že účast v programu MLS lze snadno obhájit už jen samotným poukazem na přímé úspory nákladů na pořízení softwaru. Podle respondentů se také snížila administrativní náročnost správy softwarových licencí nejméně o 50 procent. Co se týče výhledů do budoucna, největším přínosem, který si zákazníci od tohoto programu slibují, je schopnost zvýšit efektivitu činnosti díky tomu, že si budou moci snadno vyzkoušet a případně začít používat softwarové aplikace společnosti Bentley i v oblastech, ve kterých se dříve nepoužívaly."

Další informace

Chcete-li získat více informací o programu MLS a softwarových řešeních, která v jeho rámci společnost Bentley nabízí, případně chcete-li kontaktovat zástupce společnosti Bentley, navštivte webovou adresu http://www.bentley.com/MLS.

tisková zpráva Bentley Systems

vyvěšeno: 25.04.2006
ID článku: 2048
další informace: www.bentley.com/MLS

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server] GIS [Pošta]