[Home Page]

Monitoring médií pod drobnohledem

<p>Diskuze o monitoringu médií se odehrála počátkem roku 2005 v konferenci Katastr. Kromě ing. Nedvídka z ČÚZK a ing. Talicha z VÚGTK, který monitoring provádí, nikdo na podporu této služby v konferenci nevystoupil. Připomínky k monitoringu tisku jsem měl já a podpořil je i M. Novosad. Na to, jak je to náročná záležitost a mimořádná služba, to byla velmi slabá odezva. Zkusili jsme tedy tuto aktivitu VÚGTK v létě 2005 podrobit většímu redakčnímu zájmu.</p> <p>Ing. Milan Talich, vedoucí ODIS VÚGTK nám v červnu 2005 poskytl následující informace:</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Kolik je registrovaných uživatelů této služby?</p> <p>K 7. 6. 2005 je to 121 zaregistrovaných čtenářů, z toho je 32 z resortu ČÚZK (zaměstnanci VÚGTK nezapočítáni).</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Kolik článků měsíčně a od začátku služby zveřejňujete?</p> <p>Nevím, nepočítáme to, ale jsou zveřejněny na www, takže si to můžeš lehce spočíst. (Od 1. do 23. května to bylo 119 záznamů a z toho 1/3 byla s hvězdičkou (30).</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Jaká je návštěvnost?</p> <p>Za rok 2005 bylo do 24. dubna, kdy jsem dělal statistiku, zaznamenáno celkem 73 455 přístupů na stránky monitoringu médií (jeden přístup = plné texty všech článků z jednoho dne). Z toho bylo celkem 50 112 na plné texty vystavených článků. Nyní jsou každý týden obvykle registrovány přístupy na plné texty článků v rámci této služby v rozmezí 2 000 až 9 000.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Jaká je časová a finanční náročnost? (mzdy, poplatky pro Newton aj.)</p> <p>Poplatek Newton IT činí cca 12 000 Kč měsíčně. Dále si práce na monitoringu vyžádá obvykle 2,5 až 4,5 h práce denně, podle rozsahu a počtu dodaných a uveřejňovaných článků. Z toho vyplývá mzdová náročnost.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Jak probíhá monitoring?</p> <p>Podrobněji o tom píšu v příspěvku na konferenci Info (viz <a href='http://www.inforum.cz/inforum2005'>www.inforum.cz/inforum2005</a>).</p> <p>Podklady jsou vytvářeny automatickým prohledáváním plných textů na výskyt klíčových slov (viz seznam). Zmínil bych alespoň filtrace nepodstatných zpráv - ruční vyloučení automaticky nalezených článků jež jsou z věcného hlediska zcela nepodstatné, zvýraznění článků z věcného hlediska důležitějších, ve výsledném monitoringu by se tedy nemělo objevovat žádné »informační smetí«.</p> <h3>Redakční poznatky k monitoringu</h3> <p>První monitoring tisku se na webu VÚGTK objevuje již v roce 2002 a od července se objevují cca 4 zprávy měsíčně. Od listopadu 2003 to vychází zhruba na každý den jeden článek, který má plné znění článku v samostatném souboru.</p> <p>Tím končí rané období monitoringu tisku ve VÚGTK. Zajímavostí jistě je, že u článků bylo do ledna 2003 uváděno i logo periodika a v drtivé většině značně převažuje logo rudé - Právo. Jakoby žádné jiné noviny o zeměměřictví nepsaly nebo autor »výstřižků« žádné jiné nečetl.</p> <p>Rok 2004 je od ledna dělán v novém stylu. Existuje zde přehled názvů článků s možností prokliknutí na plná znění všech článků, které jsou v html souboru příslušného měsíce. V dubnu lze občas ještě nalézt v monitoringu i článek ze Zeměměřiče. Oborové časopisy Zeměměřič a GEOinformace se pak v dalším období z monitoringu vytrácejí. V průběhu dubna 2004 dochází k další změně a u názvu článků je uváděn i název periodika. Od září 2004 (ale říjen to zase nemá) přibyla na konci stránky příslušného měsíce i možnost tuto službu komentovat prostřednictvím dialogového okna.</p> <p>Od prosince není již každý měsíc dělen na týdny a 2. prosince se objevuje první hvězdičkový záznam s názvem Reforma katastru, Ekonom. Text je z pera předsedy ČÚZK.</p> <p>Další viditelnou změnou je od ledna 2005 uvádění informace o monitoringu - jak je služba organizována, co je monitorováno, jak a kde se lze přihlásit. Leden jako jediný měsíc tohoto roku má ještě jemnější dělení po týdnech.</p> <h3>O monitoringu obecně</h3> <p>Přístup na plné texty článků je umožněn pouze registrovaným čtenářům Zeměměřické knihovny. Důvodem je smlouva s dodavatelem monitoru médií a především nutnost zachování autorských práv. Je možné stát se okamžitě registrovaným (registrovat se on-line). Nikdo uvedené údaje nekontroluje. Registrační údaje mají sloužit jen pro vnitřní potřebu Zeměměřické knihovny a nebudou zveřejněny ani poskytnuty žádné třetí straně.</p> <p>Monitoring je prováděn na vybraná klíčová slova z oboru geodézie a kartografie, vyskytující se v textech článků prakticky všech deníků vycházejících v České republice. Dále ve zpravodajských pořadech televizních programů (ČT1, ČT2, PRIMA, NOVA, ...) a rozhlasových stanic (Český rozhlas 1, Frekvence 1, BBC - české vysílání, ...) a konečně v textech článků opět prakticky všech důležitějších zpravodajských internetových serverů. Přesný seznam monitorovaných médií je dostupný na webu VÚGTK. Je to odhadem asi 400 titulů z celostátních deníků (včetně suplementů a mutací), České regionální tituly, Moravské regionální tituly a z oborových titulů (Ekonomické a politické, Průmysl a podnikání, IT a telekomunikace,</p> <p>Auto-moto, Společenské tituly, Hobby, Veřejná sféra a ostatní), televizních stanic (ČT 1, ČT 2, TV GIMI, TV NOVA, TV PRAHA, Prima TV) Rozhlasových stanic (Český rozhlas 1 - Radiožurnál, Český rozhlas 6, Frekvence 1, BBC - české vysílání, Impuls a množství Internetových serverů.</p> <p>Ve výčtu monitorovaných publikací naleznete tedy např. časopis Maminka, Blesk pro ženy nebo Playboy, ale Zeměměřič a GEOinformace nebo Zeměměřičský věstník chybí. To mě utvrzuje v názoru, že monitoring je obecně připravován pro »náš přehled« o tom, co se kde o našem oboru píše. Naše časopisy si musíme číst a hlídat sami. Nedokáži však posoudit, jestli monitorováním pouze »venkovních textů« dochází k vytváření úplné informační databáze pro výzkum, vývoj a řízení v odvětví zeměměřictví a katastru v ČR, jak je pracovníky VÚGTK uváděno.</p> <h3>Tvorba informační databáze pro výzkum, vývoj a řízení v odvětví zeměměřictví a katastru v ČR</h3> <p>»Zaměření úkolu řeší určité informační vakuum a vychází přitom z poznatků, že nedostatek potřebných informací neumožňuje řádnou efektivitu práce, resp. pochopení problémů ve všech souvislostech jako přirozeného důsledku specializovaných činností. Aplikace úplného monitoringu českých médií, který interdisciplinárně shromažďuje potřebné informace, tak umožňuje komplexní pohled na problémy. Přínosem je, že především pracovníci resortu ČÚZK, vedoucí výzkumných projektů, oprávnění zeměměřičtí inženýři a dále celá odborná veřejnost rozšíří své informační zdroje o tuto službu monitoringu médií a zpětnou vazbou přinese další zvýšené nároky na odbornou úroveň svých pracovišť«, říká o své službě VÚGTK.</p> <h3>Servis VÚGTK</h3> <p>VÚGTK opravdu poskytuje mimořádně zajímavý servis, který kromě image katastru nemovitostí ve společnosti (pro vedení resortu) může určitě poskytovat i důležité informace pro manažery firem o trendech v oboru, aktivitách konkurence a potřebách a problémech veřejnosti. Potřebnost takovéto služby možná nejlépe dokumentuje i existence dříve frekventovanější rubriky Víme-víte v časopise Zeměměřič, kde se redaktor Petr Skála snažil (na mnohem nižší úrovni i s mnohem nižšími náklady než VÚGTK) obsáhnout závažnější články o zeměměřictví a katastru v denním tisku. Je nabíledni, že obor, pokud se chce udržet, měl by mít svůj centrální správní orgán, výzkumný ústav, odbornou knihovnu, oborovou organizaci a nazvěme to obecněji - také svůj informační systém, kam může patřit jak monitoring tisku, tak snad i oborový časopis.</p> <p>Je na každém zeměměřiči, úředníkovi nebo manažeru, zda se bezplatně (!) stane uživatelem této »výstřižkové služby« a kolik času je ochoten věnovat seznámení se s image oboru. Na VÚGTK zase leží odpovědnost jak nejlépe tuto svoji službu dostat k uživatelům. Dnes, kdy většina lidí trpí nedostatkem času, je asi málokdo schopný proklikat si všechny oblíbené weby na nejrůznějších serverech, aby se dozvěděl nejdůležitější informace. Určitým řešením by mohla být doplňková služba zasílání přehledu tisku emailem na přihlášené adresy (pokud to smlouva s Newtonem dovoluje) nebo automaticky generované nadpisy (třeba jen »hvězdičkových článků« pomocí dnes hojně využívané technologie RSS na jiné navštěvované servery, např. web ČÚZK, Zeměměřič, GEOinformace, ČSGK... I zde totiž platí, že nestačí jen vyrobit, ale i efektivně dostat svůj produkt k uživatelům. Za zpravodajské servery Zeměměřič a GEOinformace poznamenávám, že po technické stránce jsme na tuto službu připraveni a již dnes takto přebíráme čerstvé informace třeba z České asociace pro geoinformace na náš web <u><a href='http://www.geoinformace.cz'>www.geoinformace.cz</a></u>.<br />Naše redakce zkusila dočasně vytvářet 'svodky' z monitoringu a zveřejňovat je na Webu Zeměměřiče a také přebírání 'ohvězdičkovaných' nadpisů článků. Uvidíme, jak se služba uchytí.</p> <h3>Závěrem troška úsměvů</h3> <p>Za kuriozity v Přehledu zpráv 25. 5. 2004 lze třeba považovat následující zprávu v monitoringu: Hledali unesenou pošťačku (25. 5. 2004 Deník Litoměřicka str. 16 Litoměřicko, (lum), Litoměřice a linka 156, Region| Severní Čechy). Litoměřice - V domnění, že někdo mohl unést či jinak ublížit poštovní doručovatelce, zavolal strážníky muž, který nalezl opuštěnou tašku s dopisy. K té se údajně už 15 minut nikdo nehlásil. Policisté ale doručovatelku našli na katastrálním úřadu.</p> <p>Ať monitoring zdárně slouží ku prospěchu nás všech a »...umožňuje řádnou efektivitu práce, resp. pochopení problémů ve všech souvislostech...«, jak si stanovil.</p> <h5>červenec 2005</h5> <h3>Doplnění</h3> <p>Tento článek vznikal v průběhu prvního pololetí loňského roku a nejdříve čekal na »recenzi« od velkého příznivce monitoringu Lumíra Nedvídka, který se omluvil z časové zaneprázdněnosti, pak jsme čekali na volné místo, vhodnou příležitost a nakonec jsme jej chtěli alespoň doplnit nějakou ukázkou z využití monitoringu, která se podařila připravit až nyní v podobě svodky (viz strany 36 - 38 časopisu Zeměměřič 4/06). Pokud bude mít VÚGTK zájem, rádi příště zveřejníme aktuální počty přístupů a zaregistrovaných čtenářů. Loni jsme si údaje u Milana Talicha několikrát aktualizovali a nárůst uživatelů byl pokaždé. Nyní byl Milan Talich odborným garantem veletrhu Geos a netroufli jsme si ho ještě zdržovat požadavkem o poskytnutí informací, které nám již několikrát dal.</p> <p>Doplňujeme alespoň malý aktuální průzkum. Název veletrhu Geos se v monitoringu během března vyskytuje 7x vesměs v drobných zmínkách a pozvánkách. 3x to bylo před akcí, 3x během a 1x v pondělí po veletrhu. </p>

Radek Petr

vyvěšeno: 25.04.2006
ID článku: 2056


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]