[Home Page]

Komerční Geoaplikace roku 2005 byly vyhlášeny

Letošní 7. ročník soutěže GEOAPLIKACE ROKU 2005, pořádaný CAGI, byl rozdělen do 3 kategorií:

Kategorie A - Geoaplikace pro cestovní ruch (vyhlášeno na ISSS v Hradci Králové)
1. místo: Kraj Vysočina - Informační systém běžeckých tras v okolí Nového Města na Moravě
2.-3. místo: GEODIS BRNO, spol. s r.o. a město Telč - 3D vizualizace města Telče a mikroregionu Telčsko
2.-3. místo: T-MAPY spol. s r. o. a Odeon Data Servis, a. s. - Mapová služba turisticko-rybářského portálu Třeboňsko.cz

Kategorie B - Komerční geoaplikace
Výsledky byly vyhlášeny 2. května na Business Tuesday.
1. místo: BERIT, a.s. a Rzesgowski Zaklad Energetyczny S.A. - Technický informační systém napojený na Geografický informační systém Smallworld
1. místo: Intergraph ČR, spol s r.o. a Jihočeská plynárenská, a.s - G/Gas - systém správy geoprostorové databáze distribuční plynárenské společnosti
2. místo: GEPRO, spol. s r.o. a ZENTIVA, a.s. - ZENTIVA CAR SYSTEM
3. místo: T-MAPY spol. s.r.o. a ČEPRO a.s. - Analýza rizikovosti produktovodu na životní prostředí

Kategorie C - Geoaplikace pro venkovské oblasti
Výsledky budou vyhlášeny 16. května na mezinárodní konferenci Informační systémy v zemědělství a lesnictví.

Geoaplikace roku 2005
7. ročník soutěže pořádané Českou asociací pro geinformace
Předmětem soutěže jsou realizované projekty a práce řešitelských týmů, které s využitím dat a informací o území a geoinformačních a komunikačních technologií slouží pro podporu provozu správních agend; plánovacích, rozhodovacích, kontrolních aj. činností souvisejících se správou území a kvalitní službou veřejnosti či zákazníkům, a to jak ve veřejné správě, tak v komerčním sektoru, kde aplikace vedou k pokročilým formám uspokojování informačních potřeb zákazníků.
Soutěž je zaměřena jak na projekty veřejné správy, tak projekty komerční či projekty smíšené (veřejné a komerční dohromady).

Časopis GEOinformace je mediálním partnerem soutěže a šéfredaktor časopisu přednesl na akci hlavní referát na téma Trendy v geoinformatice na počátku 21. století.

redakce

vyvěšeno: 03.05.2006
poslední aktualizace: 04.05.2006
ID článku: 2065
další informace:www.cagi.cz/geoaplikace
www.geoinformace.cz/index.php?id=2060
tuesday.cz/detailAkce.aspx?id=264


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] GIS [Pošta]