[Home Page]

SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

KGK ve spolupráci s ČSGK, pobočkou Praha a ČÚZK pořádá SETKÁNÍ GEODETŮ 2006.(Záštitu nad setkáním převzal předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře).

Tato odborná, školicí, společenská a sportovní akce pro všechny geodety spojená s odbornou výstavou a firemními prezentacemi se uskuteční opět v hotelu SKALSKÝ DVŮR, Lísek 52, BYSTŘICE n. Pernštejnem (www.skalsky-dvur.cz) ve čtvrtek 15., pátek 16. a v sobotu 17. června 2006.

Hlavním motivem akce je snaha o rozšíření dobrých vztahů již existujících i navázání nových dobrých vztahů mezi geodety pracujícími v různých sférách našeho oboru. Cílem je dosažení spolupráce těchto sfér vedoucí k pozitivní prezentaci našeho oboru na veřejnosti a ke zvýšení prestiže povolání geodet.

Z programu:
15. 6.2006
... 17.00 až 19.00 Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací a spolupráci mezi státní správou a soukromou sférou. V úvodu diskuze vystoupí předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře
Celý program na www.kgk.cz

redakce

vyvěšeno: 09.05.2006
ID článku: 2072
další informace:www.kgk.cz/index.php?page=301&art=52
www.skalsky-dvur.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server]
Resort ČÚZK
Z domova ČSGK
KGK
[Pošta]