[Home Page]

Soutěž Mapa roku zná své vítěze

V letošním roce proběhl již 8. ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku. Za osm let své existence si soutěž získala své příznivce nejen v kartografických kruzích a každoročně se zvyšuje počet přihlášených produktů i soutěžících. To se potvrdilo i v letošním ročníku, kdy celkem 23 producentů map soutěžilo v šesti kategoriích s více než sedmdesáti produkty.

V pátek 5. května 2006 se v rámci veletrhu Svět knihy na pražském Výstavišti uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže. Předávání diplomů Kartografické společnosti České republiky oceněným producentům map probíhalo od jedenácti hodin v Literárním sále v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti.

Kartografická společnost České republiky chce prostřednictvím soutěže Mapa roku zhodnotit kvalitu kartografických děl vydávaných na území České republiky a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla tak jsou kvalitní a pro společnost přínosná.

Do soutěže mohlo být přihlášeno mapové dílo, které bylo vydáno v 1. vydání v roce 2005 na území České republiky a neporušuje autorský zákon. Každý účastník soutěže mohl přihlásit libovolný počet svých produktů, a to v celkem šesti kategoriích. Hodnotící komise následně provedla rozbor děl a nominovala nejlepší díla na ocenění "Mapa roku 2005". Vítězové pak byli oceněni na slavnostním vyhlášení výsledků.

Nominace a vítězové

V kategorii Atlasy, soubory a edice map byly nominovány tyto produkty:
Atlas českého fotbalu - Radovan Jelínek
Vodácký průvodce Česko - SHOCart
Kladsko – Proměny středoevropského regionu, Historický atlas - Historický ústav Akademie věd ČR a Univerzita Hradec Králové
Edice plastických map - Kartografie HP

Vítězem se stal titul Kladsko – Proměny středoevropského regionu, Historický atlas autorů z Univerzity Hradec Králové a Historického ústavu Akademie věd ČR.

V kategorii Samostatná kartografická díla byly nominovány tyto produkty:
ČR–Mapa fotbalových klubů 2004/2005 - Radovan Jelínek
Turistika na koni - Mapcentrum
Pardubický kraj – Národní kulturní památky - SHOCart
Lyžařské mapy 1:50 000 – Jizerské hory - Žaket
Plastická mapa Jeseníky 1:80 000 - Kartografie HP

Vítězem se stala mapa Pardubický kraj – Národní kulturní památky od firmy SHOCart.

V kategorii Kartografická díla pro školy byly nominovány tyto produkty:
Školní atlas Afriky, Austrálie, Oceánie a Antarktidy - Kartografie Praha
Školní atlas ČR a Evropa - SHOCart
Plastická mapa Zlínský kraj 1:115 000 - Kartografie HP

Vítězem se stal Školní atlas ČR a Evropa od společnosti SHOCart.

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány tyto produkty:
Elektronický atlas železniční sítě v ČR - Ing. Tomáš Vondrovský
Pracovní sešit ke Školnímu atlasu světa - Mgr. Jana Návratová
Historické mapy českých zemí - Vilém Černý

Vítězem se stal Pracovní sešit ke Školnímu atlasu světa autorky Mgr. Jany Návratové.

V kategorii Kartografické aplikace na internetu byly nominovány tyto produkty:
Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR - T–MAPY
Mapová služba pro turistický a rybářský portál oblasti Třeboňska - T–MAPY
Digitální knihovna map Vědecké knihovny v Olomouci - Vlastivědná knihovna v Olomouci

Vítězem se stal Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR od společnosti T–MAPY.

V kategorii Digitální produkty nebyly uděleny nominace a kategorie nemá vítěze.

Zvláštní ocenění komise a tím, stejně jako vítězové jednotlivých kategorií, titul Mapa roku 2005 získala společnost TRANIS spol. s r.o. za dlouhodobý vývoj kartografického produktu Kilometrovník Evropy.

Alena Vondráková, redakce

vyvěšeno: 09.05.2006
ID článku: 2073
další informace: www.czechmaps.cz/data/aktuality.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] Kartografie [Pošta]