[Home Page]

Kartografie na veletrzích cestovního ruchu

<p>V únoru se v Praze uskutečnil každoročně pořádaný veletrh cestovního ruchu, který byl po celé republice propagován jako největší veletrh cestovního ruchu ve střední Evropě. Prakticky ve všech médiích se můžeme dočíst, co se na výstavišti všechno událo, jak se Holiday World 2006 vyvedl, ovšem srovnáme-li to s podobnou akcí B.I.T. Milano konanou o týden dříve, nemůžeme než říci, že pražský »středoevropský« veletrh cestovního ruchu za svými konkurenty silně pokulhává.</p> <h3>Holiday World Praha</h3> <p>Na české scéně stále pokračuje a dokonce sílí trend vytváření trhacích map. Tyto produkty moc nestojí a v podstatě ukážou to, co kompletní kartografická díla (mapy skládací). Tvůrci, potažmo vydavatelé, si ovšem neuvědomují, že tyto mapové produkty jsou pro veřejnost neatraktivní kusy papíru s jedním obrázkem. Většina trhacích map okamžitě končí v odpadkovém koši! Mnohé kartografické produkty i dnes stále nedodržují pravidla a zásady pro vytváření map z pohledu kartografie a zejména potřeb cestovního ruchu.</p> <p>V posledních letech - a letošní ročník Holiday World to jen potvrdil - můžeme sledovat trend v monopolizaci trhu kartografických společností vytvářejících turistické mapové produkty, každoročně na veletrzích nalezneme kartografická díla stále se menšícího počtu firem. V minulosti skupina největších kartografických subjektů dodávala přibližně rovným dílem mapy svým zákazníkům, na letošním Holiday World se ovšem setkáváme s naprostou dominancí produktů společnosti SHOCart. Zbylé velké kartografické firmy se utápějí ve vlastních problémech, či pružně nereagují na potřeby svých zákazníků z řad obecních úřadů a společností podnikajících v cestovním ruchu. Rovněž tak kvalitní marketing a reklama společnosti SHOCart nese své ovoce.</p> <h3>B.I.T. Milano</h3> <p>Podíváme-li se na evropský trh s mapami pro účastníky cestovního ruchu, nalezneme zde několik odlišností.</p> <p>Téměř každá obec, každé sdružení, asociace, subjekt podnikající v oblasti cestovního ruchu, používá kartografická díla pro znázornění zájmového území a svých aktivit prováděných v něm. Narozdíl od České republiky a potažmo středovýchodní Evropy jsou vytvářeny kvalitní plnohodnotné mapové produkty zaměřující se speciálně na cílového uživatele - účastníka cestovního ruchu. S trhacími mapami se zde prakticky nesetkáme.</p> <p>Na evropském trhu s mapami pro účastníky cestovního ruchu má téměř monopol úzká skupina největších kartografických společností v dané zemi. V Itálii se tak setkáme s produkty kartografických vydavatelských domů De Agostini Novara a Touring Club Italiano Milano, jim se snaží pouze konkurovat Legenda Novara (úspěšně díky kvalitě mapových děl) a LAC Firenze (je známá díky své tradiční kartografické tvorbě). Totéž můžeme říci o ostatních státech v západní Evropě.</p> <h3>Srovnání</h3> <p>Český turistický trh nedisponuje takovým kvantem finančních prostředků jako trh v turisticky vyspělých zemích Evropy, české subjekty si proto nemohou (nebo nechtějí?) dovolit pořídit sice dražší, ale kvalitnější a účelnější kartografické produkty jinak běžné na evropském turistickém trhu s mapami. Lze však očekávat, že v důsledku neustále se zvyšující životní úrovně v České republice a středovýchodní Evropě a rostoucí potřebě cestování a kvalitnějších formách cestování i u nás bude v brzké budoucnosti samozřejmostí vytváření a dodávání na trh po všech stránkách kvalitních, plně profesionálních a zejména pro turisty velmi užitečných produktů, které nebudou končit v koši dvě hodiny po jejich získání.</p> <p>Na českém i světovém turistickém trhu s kartografickými produkty bude i nadále viditelný trend monopolizace, velmi atraktivní vytváření mapových děl pro účastníky cestovního ruchu si mezi sebou rozdělí největší kartografické subjekty na jednotlivých trzích.</p> <p>Nezkrácené znění na <a href='http://www.zememeric.cz/'>www.zememeric.cz</a>, id = 2002</p>

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 09.05.2006
ID článku: 2076


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] KartografieZ domova [Pošta]