[Home Page]

Katalog geodetických firem na webu

<p>Katalog geodetických firem je databáze zdarma přístupná veřejnosti na adrese <a href='http://www.zememeric.cz/katalog'>www.zememeric.cz/katalog</a>. Založení nového záznamu o firmě v databázi (zřizovací poplatek) je zpoplatněno částkou 50 Kč, umístění firmy v katalogu (udržovací poplatek) pak činí 100 Kč/ročně. Firmy si přitom mohou vzdáleným přístupem editovat své údaje a udržovat je aktuální.</p> <p>Tištěný Katalog firem vyšel v roce 2000 a posléze vzhledem k přečíslování telefonních linek Telecomu znovu v září 2002 jako součást dvojčísla 8+9/2002. Díky němu tedy měly firmy možnost dát veřejnosti na vědomí mimo jiné svá nová telefonní čísla. Katalog vyšel v nákladu cca 10 000 výtisků a byl distribuován na všechny obecní, městské, okresní a obvodní úřady, větším stavebním a projekčním firmám, realitním kancelářím, lesním společnostem, notářům, advokátním kancelářím apod. Samozřejmě jej obdrželi všichni předplatitelé a inzerenti. V katalogu bylo uvedeno, že v jeho elektronické podobě na internetu si firmy mohou data o sobě průběžně aktualizovat.</p> <p>Každá firma se v Katalogu prezentuje svými základními údaji: název firmy nebo jméno jejího majitele, adresa, telefon, fax, mobil, e-mail, URL. Firmy jsou v katalogu územně členěny podle nového uspořádání krajů a obcí s rozšířenou působností.</p> <p>Katalog v elektronické podobě je zdarma provozován na internetu od roku 1997. V současné době v něm lze vyhledat firmu dle jejího názvu či dle činností, kterými se zabývá v rámci svého působiště (pokud má firma tyto činnosti uvedené). Odkazy na vlastní firemní stránky, kde bývají uvedeny další informace užitečné pro uživatele internetu, jsou v elektronické podobě navíc aktivní.</p> <p>Elektronická databáze na internetu také firmám umožňuje editaci vlastních údajů (pomocí přístupového kódu přiděleného každé firmě při zřízení její prezentace), což zaručuje aktuálnost informací, adres, kontaktů i prováděných činností. Žádný papírový katalog nemůže na změny v telefonech a adresách reagovat pružněji než centrální evidence s možností vlastní editace. Firmám, které si již kód nepamatují, ho na vyžádání zašleme e-mailem. Stejně tak ho dáme na vědomí firmám nově do katalogu zařazeným.</p> <p>Další výhodou elektronické podoby je možnost okamžité elektronické komunikace mezi firmou a zákazníkem. Zájemce o geodetické služby může jedním dopisem elektronické pošty oslovit několik firem najednou a z došlých odpovědí si vybrat nejvýhodnější nabídku.</p> <p>Provoz elektronického katalogu byl původně zdarma. Od druhého pololetí roku 2002 však za uvedení v elektronickém katalogu na internetu účtujeme symbolický zřizovací poplatek ve výši 50 Kč. Pokud má ovšem firma zájem kromě základních informací do databáze vložit i heslovitě obory své činnosti, musí si připlatit. Pro uvedení jedné až pěti činností je třeba zaplatit ke zřizovacímu poplatku navíc 100 Kč (celkem tedy 150 Kč), pro uvedení více než pěti činností činí příplatek 400 Kč (celkem tedy 450 Kč). V prvním případě lze činnosti nahradit stručnou individuální textovou informací v rozsahu maximálně 80 znaků, v případě druhém lze touto informací činnosti doplnit. Činnosti se vybírají z připraveného standardního seznamu.</p> <p>Jak má tedy postupovat firma, aby se její prezentace objevila v elektronickém katalogu na internetu?</p> <ol> <li>Poštou nebo e-mailem (lépe formou přílohy - dokument WORD) zašle na adresu redakce (Zeměměřič, Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 nebo na <a href='mailto:redakce@zememeric.cz'>redakce@zememeric.cz</a>) údaje pro prezentaci (název firmy nebo jméno jejího majitele, adresa, telefon, fax, mobil, e-mail, URL), svoje IČO a DIČ (pouze pro účely fakturace) a vybere si, zda jí tyto základní údaje stačí, nebo bude-li potřebovat rozšíření o činnosti, resp. stručnou individuální textovou informaci v rozsahu maximálně 80 znaků (je třeba rozlišit dvě cenové kategorie: 1 - 5 činností nebo více než 5 činností). </li> <li>Na základě těchto informací redakce připraví prezentaci firmy na internetu a zašle firmě fakturu. </li> <li>Po uhrazení faktury redakce sdělí firmě její přístupový kód pro vlastnoruční editaci údajů. </li> </ol> <p>Co čeká firmy, které již v elektronickém katalogu na internetu jsou?</p> <p>Všem zašleme do konce května tohoto roku zálohovou fakturu na 100 Kč + DPH. Pokud nedojde k zaplacení této zálohové faktury v termínu, bude firma stažena z katalogu geodetických firem.</p> <p>Pokud má firma zájem o úpravu svého stávajícího záznamu (uvedení nebo zvýšení počtu uváděných činností), je třeba s ročním poplatkem 100 Kč zaplatit ještě příslušný příplatek (100 resp. 400 Kč). Daňový doklad samozřejmě vystavíme na celkově zaplacenou částku. Všem, kdo zaplatí takto zvýšenou platbu, redakce automaticky zvedne kategorii prezentace (zvýší počet činností).</p> <p>Dále žádáme všechny firmy v katalogu, aby si zkontrolovaly své údaje a aktualizovaly záznam (i kdyby byl v pořádku), neboť během léta budeme databázi »čistit« také podle data poslední aktualizace.</p> <p>Tato akce by měla proběhnout do konce srpna, aby od září mohl být aktualizovaný Katalog geodetických firem znovu propagován jako lehce dostupný zdroj strukturovaných informací o zeměměřických službách.</p> <h4>Seznam činností:</h4> <ul> <li>Všechny geodetické práce </li> <li>Poloho- a výškopisná měření </li> <li>Práce v KN obecně </li> <li>geometrické plány </li> <li>vytyčení hranic pozemků </li> <li>záborové elaboráty </li> <li>Inženýrská geodézie obecně </li> <li>vytyčení inženýrských děl </li> <li>měření jeřábových drah </li> <li>měření deformací a posunů </li> <li>kalibrace nádrží </li> <li>železniční geodézie, speciální práce </li> <li>geodetické a kartografické práce pro stavbu a projekt </li> <li>zaměření skutečného stavu objektů </li> <li>Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra (OG) </li> <li>Účelové mapování </li> <li>Základní mapy </li> <li>závodů </li> <li>sídlišť </li> <li>železnic </li> <li>dálnic </li> <li>Digitalizace a vektorizace map </li> <li>Speciální geodetické práce </li> <li>v podzemí </li> <li>pod vodou </li> <li>Průmyslová geodézie </li> <li>Fotogrammetrické práce </li> <li>Letecké snímkování </li> <li>Pozemní snímkování </li> <li>Dálkový průzkum Země </li> <li>Důlněměřické práce </li> <li>Činnost hlavního důlního měřiče </li> <li>Geodetické práce v geologickém průzkumu </li> <li>Družicová geodézie </li> <li>Lesnická geodézie </li> <li>Pozemkové úpravy </li> <li>Práce v bodových polích </li> <li>Práce s GPS </li> <li>Kartografické nakladatelství </li> <li>Kartografické práce </li> <li>Distribuce map a atlasů </li> <li>Měření pro GIS / MIS / LIS </li> <li>Digitální mapové podklady </li> <li>Prodej zeměměřického technického vybavení </li> </ul> <h4>Servis přístrojů</h4> <ul> <li>geodetických </li> <li>fotogrammetrických </li> <li>Prodej fólií, pauz. papírů aj. </li> </ul> <h4>Poradenství</h4> <ul> <li>v geodézii </li> <li>v katastru nemovitostí </li> <li>Soudní znalec </li> <li>Odhad nemovitostí </li> <li>Překladatelská a tlumočnická činnost v G+K </li> <li>Metrologie </li> <li>Topografické práce </li> <li>SW pro GIS / MIS /LIS </li> <li>SW pro geodézii a katastr </li> </ul>

redakce

vyvěšeno: 09.05.2006
ID článku: 2082


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] Geodézie [Pošta]