[Home Page]

Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia

<p>Obracíme se na všechny kolegy geodety, kteří by se rádi přihlásili ke zkouškám na úřední oprávnění, jsou absolventy dálkového (kombinovaného) studia zeměměřického směru, mají dostatečnou praxi v oboru (i více než 10 let), ale nesplňují nesmyslnou podmínku zákona o 5 letech praxe po absolvování studia, jinak řečeno, v zákoně se na ně zapomnělo.</p> <p>Chtěli bychom vás všechny dotčené oslovit, abychom společně mohli provést kroky ke změně výše zmíněného ustanovení zákona. Žádáme všechny, ozvěte se!</p> <p>Kontaktní e-mail: <a href='mailto:krausi@seznam.cz'>krausi@seznam.cz</a></p>

redakce

vyvěšeno: 09.05.2006
ID článku: 2083


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] RůznéHistorie [Pošta]