[Home Page]

POZEM v novém kabátě, nad MSTN v8

<p>Když před 4 roky uvedla firma Bentley na trh novou verzi MicroStation, asi sama nepředpokládala, jak pomalé a pozvolné bude její rozšíření na českém trhu. Příčinou k tomuto faktu byla hlavně změna formátu DGN, který přestal být kompatibilní s výkresy vytvořenými v předchozích verzích (samozřejmě, že v nové verzi je možnost konverze do nového formátu DGN, ale není možná jeho přímá nativní podpora). Výrazná vylepšení, která nový formát DGN přinesl, proto dlouho nenacházela uplatnění při práci v prostředí MicroStation. Nicméně doba se posunula a vše se pomalu začíná měnit ve prospěch nových technologií, a tedy i nových verzí MicroStation.</p> <p>Aplikační nadstavba POZEM pro zpracování komplexní pozemkové úpravy, která je již na trhu několik let, dosud existovala pouze nad starým formátem DGN. Důvod byl nejen v již zmíněném pomalém šíření formátu v8, ale i opožděné distribuci levnějších variant produktů firmy Bentley, taktéž využitelných coby platforma (např. Bentley PowerMap). Nyní, na jaře 2006 cítíme, že již nastal nejvyšší čas na to, aby POZEM 8.00 (POZEM nad novým formátem DGN) spatřil světlo světa.</p> <h3>Jednoduchost, rychlost, komfort</h3> <p>A co tedy nová verze uživateli přinese? V prvé řadě možnost využívat všechna vylepšení MicroStation v8 při používání funkcí POZEM. Toto se týká hlavně dynamického nájezdu na prvky při kresbě i při označování prvků ve výkresu, lepší práce s vrstvami, možnosti využít historii výkresu, uživatelských práv k výkresům, ale také větší stability výkresu DGN, zrušení omezení počtu vrcholů u útvaru (dříve maximálně 101 vrcholů), velikosti výkresu, počtu vrstev atd.</p> <p>Co se týče vlastní funkčnosti POZEM v8, můžeme říci, že se jedná o mnohem komfortnější prostředí pro práci s výkresy, rastry a ostatními dokumenty. Pro jejich správu byla vytvořena aplikace Správce systémů, která umožňuje snazší manipulaci nejen s dokumenty, ale i definicí systému, a umožňuje také zadávat a kontrolovat průběh některých činností týkajících se zpracovávané zakázky. Výrazně se také, díky jinému přístupu k databázi, zrychluje většina funkcí pracujících s databází.</p> <p>Vylepšení nastává i v možnosti editovat databázové údaje, a to přímo z výkresu (kliknutím na příslušný element), nebo pomocí externího editoru databáze (pro složitější zásahy do dat). Všechny důležité protokoly již jsou vedeny ve formátu HTML a dokonalejší je také možnost kresby DKM v POZEM pro následný export do struktur katastru nemovitostí (dokreslování šipek k parcelním číslům, kresba hranic vyšších správních celků, kresba dalších prvků mapy).</p> <p>Samozřejmě, že veškerá funkčnost předchozích verzí zůstává zachována. Nová verze POZEM v8 však navíc obsahuje funkci, která kompletně převede lokalitu z předchozí verze do verze nové, a proto bude možné ihned pokračovat v práci na pozemkové úpravě ve vyšší verzi.</p> <p>Vám uživatelům přejeme, aby se vám nová verze líbila a hlavně vám přinesla další ulehčení a zefektivnění práce na pozemkových úpravách.</p> <p>&nbsp;</p>

Ing. Jan Vorlíček, metodický vedoucí projektu POZEM

vyvěšeno: 09.05.2006
ID článku: 2085


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] Software [Pošta]