[Home Page]

INTERGEO EAST

<p>Bělehrad (22. - 24. 2. 2006): V hlavním městě státu Srbsko a Černá hora se konala třetí mezinárodní konference a výstava firem a výrobců činných v oblasti oborů geodézie, kartografie, fotogrammetrie a geomatika INTERGEO EAST (předchozí ročníky se uskutečnily v roce 2004 v Bělehradě a v roce 2005 v Záhřebu).</p> <p>V deseti jednacích sekcích bylo během tří dnů předneseno celkem 73 příspěvků a výstavy se zúčastnilo celkem 88 vystavovatelů (z významných namátkou jmenujme Topcon, Trimble, 3D GEO, Atlas, Bentley, HP, OCÉ, SETL apod.) z 21 zemí světa (včetně USA, Číny, Ruska, ČR, Švédska, Iráku, zemí Balkánského poloostrova atd.). Vysoké učení technické v Brně reprezentovali tři odborní asistenti Ústavu geodézie a jedna studentka pátého ročníku Fakulty stavební zaměření Inženýrská geodézie studijního programu Geodézie a kartografie.</p> <p>V rámci konference zaznělo mnoho příspěvků na témata ryze vědecké povahy. Je třeba ovšem konstatovat, že těžiště řady referátů a větší části diskuze leželo v rovině každodenní odborné praxe. Aktuálním problémem zemí jihovýchodní Evropy (a nejen tohoto regionu) je zejména budování věrohodné evidence nemovitostí a s tím souvisejících nástrojů státní správy. Další tématický okruh přirozeně vytvořila skutečnost, že v regionu je intenzivně budována a uváděna do praxe síť permanentních GPS stanic. V neposlední řadě se diskutuje o dalších otázkách, jmenujme alespoň inerciální systémy ve fotogrammetrii, územní plánování nebo systémy a možnosti vzdělávání v širších evropských souvislostech. Zaměstnanci Ústavu geodézie Fakulty stavební přednesli dva příspěvky (Digital cadastral maps - accuracy analysis a Integration of orientation systems and cameras in photogrammetry - tests, calibrations).</p> <p>V čase mezi jednáními sekcí bylo dostatek prostoru pro návštěvu veletrhu. Mimo u nás standardně zastoupené firmy a značky bylo velmi zajímavé seznámit se s produkty pro nás exoticky působících firem z Ruské federace, Číny apod. Obecně je zajímavou zkušeností z většiny podobných akcí v tomto koutě Evropy, jak se světové i regionální značky a firmy snaží prosadit na poměrně volném tržním prostoru zemí regionu, které velmi rychlým tempem obnovují svoji infrastrukturu a snaží se dohnat »západní část kontinentu«. Tento konkurenční boj je patrný i z některých konferenčních příspěvků a zejména z diskuze, oficiální i kuloárové a samozřejmě dominuje výstavním expozicím a neformálním hovorům vedeným např. v rámci společenského rautu. V tomto kontextu je možná škoda, že zastoupení českých komerčních firem bylo prakticky neznatelné (toto konstatování lze bohužel podle zkušeností autorů zevšeobecnit na většinu podobných akcí v prostoru jihovýchodní Evropy). V rámci veletrhu měly své stánky i některé vysoké školy. Z pohledu autorů se jako zajímavé jeví seznámení se zástupci Siberian State Academy of Geodesy in Novosibirsk, což je nejstarší a největší vysoká škola Sibiřské autonomní oblasti Ruské federace. V současné době na ní studuje okolo 9 000 studentů v ruštině a 200 studentů ze zahraničí v angličtině. Ze strany zástupců této školy byla naznačena možnost budoucí spolupráce.</p> <p>Mimo odborný rámec stála prohlídka Bělehradu, zejména historické části. Značně depresivně, tak jako před dvěma roky při první návštěvě, působí stále patrné následky války Severoatlantické aliance proti Srbsku, které jsou nejen vidět na budovách, ale i cítit v duších místních lidí (ve vztahu k ČR nejde o nepřátelství, spíš o údiv a lítost....). Z vyhlídky na citadele lze obdivovat soutok Dunaje a Sávy. Pochopitelně zbyl i čas na návštěvu místního domácího pivovaru a ochutnání četných místních specialit z mletých mas, stejně tak jako místních kvalitních vín. Předjarní Bělehrad působí poněkud šedým, omšelým a unaveným dojmem. Ale věřme, že jako jiné metropole Balkánu, tohle město brzo naváže na svou nedávnou slávu. Na závěr lze celou akci hodnotit jako úspěšnou a nezbývá než se těšit na její zopakování.</p> <p>Více na: <a href='http://www.intergeo-east.com/'>www.intergeo-east.com</a></p> <p>Autorský kolektiv:</p> <p>Ing. Zdeněk Fišer, odborný asistent ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Přednášející předmětu Mapování, vyučující předmětů Katastr nemovitostí, Geodézie. Telefon 541 147 212, fax 541 147 218, mail: <a href='mailto:fiser.z@fce.vutbr.cz'>fiser.z@fce.vutbr.cz</a>;</p> <p>Ing. Jiří Vondrák, Ph.D., odborný asistent ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Přednášející předmětu Geodézie, vyučující předmětů Mapování a Aplikovaná optika. Telefon 541 147 215, fax 541 147 218, mail: <a href='mailto:vondrak.j@fce.vutbr.cz'>vondrak.j@fce.vutbr.cz</a>;</p> <p>Ing. Josef Podstavek, asistent ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Vyučující předmětů Fotogrammetrie a Mapování. Telefon 541 147 216, fax 541 147 218, mail: <a href='mailto:podstavek.j@fce.vutbr.cz'>podstavek.j@fce.vutbr.cz</a>;</p> <p>Šárka Benešová, studentka 5. ročníku zaměření Inženýrská geodézie oboru Geodézie a kartografie a Fakultě stavební Vysokého učení technického. Mail: <a href='mailto:BenesovaS@study.fce.vutbr.cz'>BenesovaS@study.fce.vutbr.cz</a>, <u><a href='mailto:sarkabenes@seznam.cz'>sarkabenes@seznam.cz</a></u>.</p>

Zdeněk Fišer, Jiří Vondrák, Josef Podstavek, Šárka Benešová

vyvěšeno: 09.05.2006
ID článku: 2088


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server]
Geodézie
Kartografie GIS
GPS DPZ
[Pošta]