[Home Page]

PROLAND pro každého - omluva

<p>...měl být název článku v Zeměměřiči 4/06 na str. 22, ale redakční šotek při exportu stránek pro tiskárnu článek přejmenoval na strohý »PROL«. Omlouváme se tímto společnosti GEPRO i čtenářům a oceňujeme vtip se kterým inzerent pojmenoval pokračování informací o této úspěšném aplikaci z oblasti pozemkových úprav - naleznete opět na str. 22. Děkujeme </p>

redakce

vyvěšeno: 09.05.2006
ID článku: 2089


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] Různé [Pošta]