[Home Page]

Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července

Zaujal mě dotaz v Zeměměřiči 5/06 na našeho geodetického patrona. Jsa podroben dlouhodobé ateistické výchově, neměl jsem nikdy snahu pátrat po takových osobnostech, kterým se dostalo cti být zvolen patronem někoho nebo něčeho. Nepochybuji o tom, že správné řešení najde známý publicista, filatelista, památkář a popularizátor geodézie – (joh), ale při takové příležitosti mohu přispět i já svou troškou do mlýna.

V první chvíli jsem si vzpomněl na Jiřího – zřejmě pod dojmem profesního pořekadla „Na svatého Jiří vylézají geodeti a štíři.“ Pustil jsem se do malého pátrání a zjistil jsem, že Jiří nebude ta pravá osoba. Jeho oborem je vojenství, zemědělství a navíc je patronem (!) proti syfilidě. Široký záběr, ale geodézie nikde.

Vyhledal jsem historii zeměměřictví, ale starší vydání z dob mého základního studia bylo zřejmě pečlivě očištěno od všech zmínek liturgického zaměření a ukázky z díla „Leninovy myšlenky v geodesii“ uváděly úplně jiné patrony. Zaujalo mě ale hezké vyobrazení geodetického přístroje, nazvaného Jakubova hůl. Vida, nějaký Jakub, to by mohl být dobrý patron. O vynálezci tohoto přístroje však ani zmínka. Rozhodl jsem se, že definitivní rozřešení najdu na internetu.

A našel. Jakýsi Jakub, který ale asi není vynálezcem měřické hole, byl shozen z chrámové hradby a utlučen sochorem. Je patronem lékárníků a umírajících. Jiný Jakub hlásal slovo boží až ve Španělsku, byl sťat mečem a je patronem poutníků. To už je docela blízko geodetům. Ještě víc jsem se přiblížil, když jsem našel dalšího Jakuba, tentokrát příjmením Kern. Ten ale nic geodetického nevymyslel, jenom se modlil a jako poručík rakouské armády byl při tom zraněn ve Velké válce na italské frontě.

Pak ale došlo k zásadnímu obratu. To, co jsem objevil, předkládám v nezkráceném znění:

3.7. Svatý Tomáš - apoštol
Žil v 1. století a jinak mu říkali také Didymos, neboli Dvojče. Původním povoláním byl rybář.

Když Ježíš dostal vzkaz, že jeho přítel Lazar zemřel, chtěl se vrátit do Judska, kde ho nedávno málem ukamenovali. Všichni apoštolové se báli, jediný Tomáš statečně řekl: "Pojďme i my, abychom zemřeli spolu s ním!" (Jan 11,7-16).

Nejslavnější zmínka v Bibli o svatém Tomášovi se váže k tomu, co se stalo po Kristově zmrtvýchvstání. Ježíš se ukázal učedníkům za zavřenými dveřmi, ale Tomáš s nimi zrovna nebyl. Učedníci mu později řekli: "Viděli jsme Pána:" Tomáš jim odpověděl: "Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím." Osmého dne se učedníci opět sešli, tentokrát i s Tomášem, a ač byly dveře zavřeny, Ježíš opět přišel mezi ně. Ukázal Tomášovi své rány a vyzval ho, ať do nich vloží prst a svou ruku. Řekl mu také:" Nepochybuj a věř!" Tomáš padl na kolena a odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh!" Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili." (Jan 20, 19-29)

Po Kristově Nanebevstoupení působil jako misionář v Persii a Indii. Setkal se zde prý se Třemi králi a pokřtil je.

Podle apokryfů byl Tomáš povolán do Indie jako stavitel. Měl indickému králi Gundapharovi postavit palác, ale peníze, které na stavbu dostal, rozdal chudým a král se díky tomu obrátil. Později dal Tomáš v Kalamině, dnešním Mailapuru, roztavit bronzovou sochu slunečního boha a rozlícený velekněz ho za to probodl kopím. Nedaleko Mailapuru je tzv. "Velká Tomášova hora", u níž stojí kostel Sv. Tomáše. Na oltáři je tam kamenný Tomášův kříž s nápisem ze 7. století o jeho kázání a mučednictví.

Věřící na západním pobřeží Indie si říkají na jeho památku "křesťané svatého Tomáše" a 3. července, den přenesení jeho ostatků do Edessy, slaví jako jemu zasvěcený svátek. Dnes se nachází největší část ostatků sv. Tomáše v Ortoně ve střední Itálii.

Je patronem:
architektů, stavebních dělníků, geometrů, zeměměřičů, konstruktérů, tesařů, zedníků, kameníků, teologů, při bolestech zad, za dobrý sňatek, proti pochybnostem, slepých, nevidomých, Indie, Pákistánu,

Atributy:
kopí, meč nebo kameny; stavitelský úhelník; bývá zobrazován, jak se dotýká Kristových ran. Někdy bývá na obrazech scéna, kdy Panna Maria dává Tomášovi svůj pás, aby uvěřil v její nanebevstoupení.


Tak vida. Patronem zeměměřičů je starý známý nevěřící Tomáš! (Zdroj: www.abcsvatych.com/mesice/7/cervenec3.htm)

A pak kde se vzala taková moudra, jako: dvakrát měř a jednou řež (lidové), sicher ist sicher (můj bývalý velmi pečlivý kolega), sytý geodet hladovému nevěří apod. Jen mě trochu zaráží výše zmíněný výrok Ježíšův: „Blahoslavení, kteří neviděli a uměřili.“

Při pátrání jsem našel řadu zajímavostí. Například je mnoho dalších svatých, kteří mají dost společného s geodety – patron proti kousnutí psem, uštknutí, speciální patron pro dobré počasí, atd. Někteří mají netušené činnosti – svatá Barbora je ochránkyní nejen horníků a stavebních dělníků, ale i tunelářů a za vrcholný úspěch svého pátrání považuji Isidora Sevillského – patrona internetu a všech pracujících na počítačích! Chudák, kdyby v den své smrti 4.4.636 jenom tušil…

Zdá se, že 3. červenec by mohl být uznán dnem geodetů. Když to propojíme s Deklarací nezávislosti třinácti kolonií (letos 230!) našeho současného, na věčné časy věrného spojence a dalšími dvěma dny českých svátků, máme zase další důvod k prodloužení dovolené.

Ing. Ladislav Fofonka

vyvěšeno: 15.05.2006
poslední aktualizace: 17.05.2006
ID článku: 2095
další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2084
www.abcsvatych.com/mesice/7/cervenec3.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
[Server] RůznéZajímavosti [Pošta]