[Home Page]

Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře

17.5.2006, Praha: Vědecká konference na PřF UK v Praze na Albertově proběhla ve třech blocích. Následovala slavnostní vernisáž výstavy k 100. výročí narození prof. Karla Kuchaře s názvem „Pevnou půdu pod nohama“ , která potrvá do poloviny června.
Účastníci si poté prohlédli zrekonstruovanou Geografickou knihovnu, katedry kartografie a Mapovou sbírku. Vzpomínkám kolegů a žáků na profesora Kuchaře předcházely příspěvky doc. Muchy o životě a díle prof. Kuchaře, doc. Mikšovského o práci v Národním kartografickém komitétu. Doc. Čapek připomenul Kuchařův přínos matematické kartografii a kartometrii, doc. Mucha pojal Kuchaře jako globografa a doc. Jánský jako limnologa. O českých zemích na mapách střední Evropy do konce 17. století a o jejich typologickém členění pohovořil Dr. Kupčík. Pozoruhodný byl příspěvek Mgr. Zdeňka Kučery z gymnázia v Nymburku, který hovořil o probíhající výstavě To nejlepší ze starých map-svět-Evropa-Čechy-Jičínsko . Fundované vystoupení jeho žáků, středoškolských studentů, pak pamětníky přesvědčilo, že historická kartografie nezanikne.
Příjemným překvapením bylo i přečtení dopisu, který organizátorům konference poslal syn, také Karel Kuchař, působící jako velmi renomovaný fyzik v Salt Lake City, Utah v USA.

Více o osobnosti prof. Kuchaře naleznete na www.zememeric.cz/osobnosti

(zs)

vyvěšeno: 18.05.2006
poslední aktualizace: 03.08.2007
ID článku: 2100
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server]
Kartografie
Historie Z domova
[Pošta]