[Home Page]

Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006

BRNO (27.4.2006) - Stalo se již tradicí, že jako doprovodný program ke Stavebnímu veletrhu v Brně proběhl poslední dubnový čtvrtek v Kongresovém centru na brněnském výstavišti opět úspěšný mezinárodní seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006.

Seminář organizačně zajišťoval Český svaz geodetů a kartografů pod odborným vedením Ing. Václava Šandy z Gefosu, Doc.Ing. Jaromíra Procházky,CSc. ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiřího Bureše, Ph.D. ze stejné fakulty, ale z VUT Brno. Vše bylo podniknuto ve spolupráci se Spolkem zeměměřičů Brno.
Odborná veřejnost v počtu asi šedesáti účastníků na semináři vyslechla během dopoledního i odpoledního bloku zajímavé přednášky z oblasti inženýrské geodézie a dozvěděla se zajímavé poznatky ze současné technologie výstavby a diagnostiky silničních vozovek, dále něco o činnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra při výstavbě dálnic, o geodetických pracích při výstavbě nosné ocelové konstrukce dálničního mostu v Trmicích, o měření posunů nových dálničních mostů na Slovensku, referenčním bodovém poli za železnicích, geodetických pracích při ražbě tunelů metra a dálnic, o výstavbě mostu přes Rybný potok dálnice D8 a v neposlední řadě si všichni zopakovali legislativní a technické předpisy, kterými se mají při výše uvedených pracích řídit. Seminář doprovázela odborná výstavka geodetických firem.

Jaroslav Švec

vyvěšeno: 19.05.2006
ID článku: 2102
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=308

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server]
Geodézie
Z domova ČSGK
[Pošta]