[Home Page]

Z rozhodovací praxe: Kód kvality výměry v katastrálním operátu obnoveném přepracováním SGI na digitální katastrální mapu (DKM)...

V katastrálním operátu obnoveném přepracováním souboru geodetických informací na digitální katastrální mapu (DKM) má být u parcel, na jejichž obvodu je alespoň 1 podrobný bod jehož přesnost a původ je charakterizovaný kódem kvality 8 (tj. např. bod digitalizovaný z grafické mapy v měřítku 1:2880) přiřazen kód kvality výměry 0.

Více viz: www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe

redakce

vyvěšeno: 22.05.2006
ID článku: 2107
další informace:www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe
www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe/imzki049.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
[Server] Sborník rozhodnutí [Pošta]