[Home Page]

Z rozhodovací praxe:Hranice pozemků při křížení železničních drah, pozemních komunikací a vodních toků

K zobrazování hranic pozemků v katastrálních mapách, při křížení železničních drah, pozemních komunikací a vodních toků...

Více viz: www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe

redakce

vyvěšeno: 22.05.2006
ID článku: 2109
další informace:www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe
www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe/vd000435.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
[Server] Sborník rozhodnutí [Pošta]