[Home Page]

Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny

POZVÁNKA
na zájezd
NĚMECKÉ GEODETICKÉ DNY – MNICHOV 2006
ve dnech 10. 10. – 13. 10. 2006

Vážení přátelé,
Spolek zeměměřičů Brno si Vás dovoluje pozvat na tématický a poznávací zájezd Německé geodetické dny – Mnichov 2006 ve dnech 10. 10. – 13. 10. 2006. Podle přiloženého programu náplní zájezdu je návštěva odborné výstavy INTERGEO probíhající při Německých geodetických dnech v Mnichově a návštěva turistických zajímavostí jižního Bavorska. Vedle možnosti seznámit se s nejnovějšími poznatky vědy a techniky v oboru zeměměřictví je cílem zájezdu neformálním způsobem přispět k rozšíření vzájemných vztahů mezi geodety pracujícími v různých sférách oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí, jakož i vztahů mezi geodety a orgány, jejichž činnost má vztah ke katastru nemovitostí (např. pozemkové úřady).
Organizační pokyny a podmínky účasti:
 Termín pro zaslání závazné přihlášky a úhrady zálohy ve výši Kč 3 000,- za jednoho účastníka je 30. 6. 2006.
Přihlášku pro jednotlivé účastníky či pro několik účastníků lze zaslat písemně na adresu Spolku zeměměřičů Brno:
Moravské nám. 1, 602 00 Brno
nebo e-mailem na adresu: spolzem@email.cz

Platbu zálohy lze provést
poukázáním na účet Spolku u České spořitelny a.s., Brno, číslo účtu 1345657379/0800, variabilní symbol 1006, to příkazem z účtu objednatele nebo poštovní poukázkou
nebo osobně u hospodáře Spolku - Ing. Volná, tel. 542521409.
 Termín pro úhradu doplatku ceny zájezdu případného příplatku na večeře je 1.10. 2006. O výši doplatku budou přihlášení účastníci zájezdu Spolkem uvědomeni.
Stejně tak budou účastníci zájezdu uvědomeni o dalších podrobnostech, zejména upřesnění času a místa pro nástup do autobusu.

Spolek zeměměřičů Brno

vyvěšeno: 25.05.2006
ID článku: 2112

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] Z domovaČSGK [Pošta]