[Home Page]

Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

Ústav geoinformačních technologií Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně přivítal studenty a učitele z Řecka, Chorvatska, Maďarska, Slovenska, Polska, Estonska, Rakouska, Německa Švýcarska, Španělska a samozřejmě z pořadatelské České republiky na dvoutýdenním výukovém setkání na téma „Úplná integrace geodat v GIS“. Intenzivní výuka je nezbytností těchto mezinárodních akcí, a tak se není co divit, že program rozvržený do celkem dvou pracovních týdnů je velice nabitý.

Posloupnost jednotlivých vyučovaných předmětů je uspořádána tak, aby účastníci mohli postupně vniknout do problematiky, ačkoliv již podmínkou jejich účasti byly dostatečné znalosti a zkušenosti práce s GIS. Účastníci měli již možnost se dozvědět podrobnosti o některých aspektech získávání geodat, faktech jejich vstupu do GIS, konverzi, rektifikaci i o posuzování jejich kvality. Projednány byly rozmanité stránky jejich integrace a veškeré kroky s tím spojené si po přednáškách účastníci v praxi vyzkoušeli v laboratoři GIS pořadatelského pracoviště.

Akci doprovází řada společenských, kulturních a poznávacích akcí, které byly zčásti vynuceny i okolnostmi nebývalého zájmu o účast, který převyšuje kapacitu laboratoře GIS. Díky propracované organizaci je dosavadní průběh hladký. Účastníci pracující na probírané tématice ji berou jako své hobby a věnují ji daleko více času, než vyžadují jejich studijní povinnosti.

Program příštího týdne předpokládá prohloubení znalostí ve využití integrovaných dat pro rozmanité úkoly teritoriálního managementu, hodnocení a modelování.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 27.05.2006
ID článku: 2113
další informace: mapserver.mendelu.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server]
GIS
Školství Zajímavosti
Z domova
[Pošta]