[Home Page]

Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací a spolupráci mezi státní správou a soukromou sférou proběhne na Setkání geodetů 2006 ve dnech 15.-16.6. 2006.

V rámci odborného programu na Setkání geodetů 2006 pohovoří P. Taraba o zkušenostech s CZEPOS po 6 měsících provozu, M. Hrdlička o podílu KGK na novelizaci energetického a stavebního zákona, J. Šolc o tvorbě cen geodetických prací, J. Fafejta o činnosti KGK, M. Kocáb a I. Valdová o práci s výměnným formátem dat KN, V. Šanda o ČSGK a o geodetických pracech ve vazbě na nový stavební zákon a prezentovana budou i díla ze soutěže Technické dílo roku 2005 a bude vyhlášena i soutěž TDR 2006.

Čtvrteční podvečer bude věnován moderované diskusi, která bude zaměřena na kvalitu geodetických prací a spolupráci mezi státní správou a soukromou sférou. V úvodu diskuse vystoupí předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře.

redakce

vyvěšeno: 30.05.2006
ID článku: 2119
další informace: www.zememeric.cz/diar/diar2.php#347


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Z domova ČSGK
[Pošta]