[Home Page]

Kartografická jubilea

V tomto a příštím roce mají patnáctileté výročí založení a úspěšného fungování největší české kartografické společnosti.

Kartografické vydavatelství Žaket v úterý 16. května 2006 oslavilo 15 let trvání firmy, společnost se od svého počátku zaměřuje na mapy pro orientační běh a plány měst (zejména Prahy).

Společnost SHOCart byla zapsána do obchodního rejstříku 02.07.1991 pod názvem SH O- Cart, na počátku července tohoto roku uplyne patnáct let expanzivního vývoje dnes jednoznačně největšího a nejúspěšnějšího kartografického subjektu na českém komerčním kartografickém trhu.

1. května 1992 vznikla Geodézie ČS, v devadesátých letech jedna z největších kartografických společností, firma se však v 21. století zmítá ve vlastnických problémech, výroba vlastních kartografických produktů skomírá.
22.05.2006 vzniká nově samostatný subjekt pod názvem GEODÉZIE ČS - kartografické nakladatelství se 100% vlastnictvím VKÚ Harmanec za účelem koupě Geodézie ČS, společnost ve slovenských rukou je jedním z uchazečů o tuto firmu.

"Kartografie Praha, a. s., se sídlem v Ostrovní 30, Praha 1 byla založena 4. 5. 1992. Je přímou nástupkyní tvůrců kartografických produktů s tradicí trvající půl století [1954]" (http://www.kartografie.cz). Na jaře 2007 si tak můžeme připomenout výročí i u této tradiční české kartografické společnosti.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 31.05.2006
poslední aktualizace: 01.06.2006
ID článku: 2130
další informace:www.zaket.cz
www.shocart.cz
www.geodezie.cz
www.kartografie.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] KartografieZ domova [Pošta]