[Home Page]

Struveho oblouk na seznamu UNESCO

<p>Dnem 15. 7. 2005 byl Struveho oblouk stupňového měření zařazen do seznamu položek kulturního dědictví lidstva UNESCO. Tuto zprávu nám poslal předseda historické komise IAG J. Smith.</p> <p>Při jeho návštěvě semináře v NTM v Praze (1999) mu byly poskytnuty podklady plk. Dr. Beneše (který byl sekretářem komise MUGG pro prodloužení tohoto oblouku do africké Alexandrie) včetně řeckého návrhu na spojení Kypru s Alexandrií prostřednictvím leteckého snímkování. J. Smith nadále pokračuje v soustřeďování podkladů o prodloužení Struveho oblouku prostřednictvím měření, která proběhla podél 30. stupně poledníku v.d.</p> <p>Bližší informace jsou na http: //whc.unesco.org/en/list/1187.</p>

Dušátko

vyvěšeno: 01.06.2006
ID článku: 2137


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
[Server] Geodézie [Pošta]