[Home Page]

Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006

<p class='tucny-odstavec'>BRNO (27. 4. 2006):</strong /> Stalo se již tradicí, že jako doprovodný program ke Stavebnímu veletrhu v Brně proběhl poslední dubnový čtvrtek v Kongresovém centru na brněnském výstavišti opět úspěšný mezinárodní <strong>seminář »Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006«</strong>.</p> <p>Seminář organizačně zajišťoval ČSGK pod odborným vedením ing. Václava Šandy z Gefosu, doc. ing. Jaromíra Procházky, CSc. ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a ing. Jiřího Bureše, Ph.D. ze stejné fakulty, ale z VUT Brno. Vše bylo podniknuto ve spolupráci se Spolkem zeměměřičů Brno.</p> <p>Odborná veřejnost v počtu asi šedesáti účastníků na semináři vyslechla během dopoledního i odpoledního bloku zajímavé přednášky z oblasti inženýrské geodézie a dozvěděla se zajímavé poznatky ze současné technologie výstavby a diagnostiky silničních vozovek, dále něco o činnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra při výstavbě dálnic, o geodetických pracích při výstavbě nosné ocelové konstrukce dálničního mostu v Trmicích, o měření posunů nových dálničních mostů na Slovensku, referenčním bodovém poli na železnicích, geodetických pracích při ražbě tunelů metra a dálnic, o výstavbě mostu přes Rybný potok dálnice D8 a v neposlední řadě si všichni zopakovali legislativní a technické předpisy, kterými se mají při výše uvedených pracích řídit. Seminář doprovázela odborná výstavka geodetických firem.</p>

Jaroslav Švec

vyvěšeno: 01.06.2006
ID článku: 2145


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
[Server] Zeměměřičský věstník [Pošta]