[Home Page]

Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů

<p class='tucna-kurziva-odstavec'>Spolek zeměměřičů Brno, Český svaz geodetů a kartografů a Vysoké učení technické v Brně za partnerství časopisu Zeměměřič pořádá množství vzdělávacích akcí, které jsou zvukově, fotograficky i textově zachyceny na datových CD-ROMech. Zvukový formát WAV je přehratelný prakticky na každém počítači vybaveném operačním systémem Windows, interním přehrávačem Windows Media Player, zvukovou kartou a reproduktory. Některé záznamy jsou i ve formátu MP3. Textové referáty jsou ve formátu PDF. Každý CD-ROM je doplněn obrazovou fotogalerií z akce.</p> <p class='tucny-odstavec'>CD 8 - Seminář Pozemkové úpravy XI, 31. 3. 2005, Třebíč</p> <p>Vloni se již po jedenácté v kulturním středisku Fórum sešly na tři stovky českých a moravských geodetů a právníků, kteří mají právě co do činění s pozemkovými úpravami. Program:</p> <ul> <li>Ing. Jaromír Kopeček (ředitel PÚ v Třebíči): <strong>Zahájení semináře</strong> </li> <li>Ing. Kamil Kaulich (Ústřední pozemkový úřad MZe ČR): <strong>Prognóza činnosti pozemkových úřadů a KPÚ v roce 2005</strong> </li> <li>Ing. Zdenek Hoffmann (GEPRO, spol. s.r.o. Praha): <strong>Zhodnocení zkušeností z navrhování KPÚ</strong> </li> <li>Ing. Jan Přibyl (ATLAS, spol. s.r.o. Praha): <strong>Digitální model terénu (DMT)</strong> </li> <li>Ing. Zdeněk Burian (předseda ČMKPÚ): <strong>K činnosti Českomoravské komory pozemkových úprav v letech 2004/2005</strong> </li> <li>Doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (Právnická fakulta MU Brno<strong>): K aktuálním procesním otázkám v pozemkových úpravách</strong> </li> <li>Ing. Ivana Valdová (VÚGTK Zdiby): <strong>Zpracování digitálních náčrtů a současné možnosti přenosu vybraných formátů dat do ISKN</strong> </li> <li>Ing. Milan Pavlík (Agroprojekt PSO Brno): <strong>Zeměměřické činnosti z pohledu zpracovatele KPÚ</strong> </li> <li>Ing. Jana Pivcová (Ministerstvo zemědělství ČR): <strong>Realizace KPÚ a využití fondů Evropské unie</strong> </li> <li>Ing. Jaromír Kopeček (ředitel PÚ v Třebíči): <strong>Realizace společných zařízení KPÚ v okrese Třebíč</strong> </li> <li>Ing. Václav Špilling (Ageris s.r.o.): <strong>Společná zařízení z pohledu zpracovatele</strong> </li> <li><strong>Diskusní blok</strong> - na dotazy posluchačů odpovídali doc. Průchová, ing. Kaulich a ing. Pivcová </li> </ul> <p>Objednejte si zvukové CD-ROMy z odborných akcí</p> <p>Na adrese <u><a href='http://www.zememeric.cz/objednavka/'>www.zememeric.cz/objednavka/</a></u> si můžete objednat také datové záznamy z nedávných seminářů v Brně a Třebíči. Kombinace zvukového záznamu s fotografiemi a texty přednášek dává ucelenou představu o akci. CD-ROM nemůže nikdy nahradit osobní účast, ale třeba vám umožní osvěžit si, co jste si na akci nestihli zapsat.</p> <p>V Kolmanově diskotéce zatím vyšlo:</p> <ul> <li><strong>Katastr nemovitostí (vytyčování hranic - aktuality KN v právní a technické praxi)</strong>, Třebíč, 23. 10. 2003 </li> <li><strong>39. GID Brno (Geodetické dny)</strong>, Brno, 25. 11. 2003 </li> <li><strong>Pozemkové úpravy X.</strong>, Třebíč, 6. 4. 2004 </li> <li><strong>Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004</strong>, Brno, 21. 4. 2004 </li> <li><strong>Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS</strong>, Brno, 25. 3. 2004. </li> <li><strong>40. GID Brno (Geodetické dny)</strong>, Brno, 9. - 10. 11. 2004 </li> <li><strong>Katastr nemovitostí X.</strong>, Třebíč, 2. 12. 2004 </li> <li><strong>Pozemkové úpravy XI.</strong>, Třebíč, 31. 3. 2005 </li> </ul> <p>Každý CD-ROM obdržíte za 200 Kč + DPH, pouze za CD-ROM 40. GID Brno zaplatíte 500 Kč + DPH.</p> <p>Objednávat můžete prostřednictvím internetu nebo písemně v redakci časopisu Zeměměřič, Ostrovského 3, 150 00 Praha 5, případně telefonem či faxem na čísle 251 565 572.</p>

redakce

vyvěšeno: 01.06.2006
ID článku: 2149


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
[Server] Různé [Pošta]